Емінак – щоквартальний академічний журнал відкритого доступу, що рецензується та представляє результати досліджень українських і зарубіжних вчених. Журнал створений у 2007 році Науково-дослідним центром «Лукомор’є» (м. Миколаїв, Україна) спільно з Інститутом археології Національної академії наук України (м. Київ, Україна).

Метою нашого журналу є залучення до співпраці та залучення уваги фахівців – істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях.

Завданням журналу є публікація робіт з питань історії, археології, етнології та краєзнавства, а також у виданні знайдуть своє місце праці, присвячені проблемам методики та методології історичної науки, джерелознавства й історіографії. В окремих випадках (наприклад, тематичне видання, статті за матеріалами міжнародних і всеукраїнських конференцій і т.п.) структура номера може бути коригована.

Редакція підтримує міждисциплінарні дослідження, а також академічні дискусії на сторінках журналу, розглядаючи його як майданчик для презентації різних точок зору, світоглядних концепцій, методологічних підходів до вирішення проблем історичної науки.

Ми вітаємо статті, написані професійними вченими та практиками у наступних напрямках:

  • археологія України та суміжних територій;
  • багатоаспектна історія України;
  • українські землі в історії міжнародних відносин;
  • актуальні проблеми історичного розвитку країн світу (у політичному, соціальному, економічному, етнографічному, міжнародному й інших аспектах);
  • проблеми етнографічної науки, перш за все, розвиток етносів на українських землях;
  • історія історичної науки (проблеми історіографії);
  • аналіз і публікація історичних джерел (джерелознавство);
  • теорія історичної науки (проблеми методології історії, розвитку наукових шкіл і т.д.);
  • рецензії на книги, статті та навчальні посібники, що мають історичну тематику.

Номер журналу «Емінак» може бути присвячений певній темі, обраній редакцією журналу, або може містити різноманітні статті, не зосереджені навколо загальної тематики. Всі статті, представлені на розгляд редакції, повинні бути оригінальними та неопублікованими роботами.

Наш журнал знаходиться у відкритому доступі, тобто всі різноманітні опції відображаються безкоштовно для користувачів. Матеріали публікуються під міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0), яка передбачає, що користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не отримуючи попереднього дозволу від журналу або автора.

При цьому будь-яке використання передбачає дотримання авторських прав, а при використанні матеріалів журналу, посилання на автора, журнал чи сайт і т.д. обов’язкові.