Головний редактор:

Олександр Тригуб, д.і.н., професор (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)

Заступник головного редактора:

Ігор Кривошея, к.і.н., професор (Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини, Умань, Україна)

Відповідальний секретар:

Кирило Горбенко (Миколаївський національний університет імені В. Сухомлинського, Миколаїв, Україна)

Редакційна колегія:       

Буйських А.В., д.і.н., ст. наук. співр. (Інститут археології НАН України, Київ, Україна)

Гаврилюк Н.О., д.і.н., ст. наук. співр. (Інститут археології НАН України, Київ, Україна)

Господаренко О.В., к.і.н., доцент (Миколаївський національний університет імені В. Сухомлинського, Миколаїв, Україна)

Гречко Д.С., к.і.н., ст. наук. співр. (Інститут археології НАН України, Київ, Україна)

Димчик Рафал, доктор ґабілітований, професор (Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Познань, Польща)

Казьмирчук Г.Д., д.і.н., професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Кривошея Ір.І., д.і.н., професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна)

Кринко Є.Ф., д.і.н., професор (Інститут соціально-економічних і гуманітарних досліджень Південного наукового центру РАН, Ростов-на-Дону, Російська Федерація)

Михайлуца М.І., д.і.н., професор (Одеський національний морський університет, Одеса, Україна)

Панковський В.Б., к.і.н., наук. співр. (Інститут археології НАН України, Київ, Україна)

Савченко В.А., д.і.н., доцент (Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, Українаi)

Симоненко О.В., д.і.н., професор (Інститут археології НАН України, Київ, Україна)

Смирнов І.О., к.і.н., доцент (Науково-дослідний центр "Лукоморьє", Миколаїв, Україна)

Тихонов А.К., д.і.н., професор (Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації (Володимирський філіал), Володимир, Російська Федерація)

Тодоров І.Я., д.і.н., професор (Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна)

Тромбські Мацей, доктор ґабілітований, професор (Інститут історії Академії імені Яна Длугоша, Ченстохова, Польща)

Шкляж Й.М., д.і.н., професор (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна)