Новий формат журналу "Емінак"

28.02.2019

Шановні колеги!

Тривалий шлях до пошуку оптимальних вимог, які б відповідали й українському та європейському науковому поступові, привів нас до зміни як дизайну друкованого формату наукового щоквартальника "Емінак", так і нового сайту журналу, який би розкрив усі можливості авторів, їх наукового доробку і журналу загалом.

З 2019 року:
- усім статтям надається DOI, яке має оригінальну адресу та відповідає науковому виданню.
- кожен номер видання подається за окремими статтями.
- кожен номер доступний у повному форматі.

- новий науковий апарат, який розрахований як на вітчизняного дослідника, так і на автоматизовані бази даних наукометрики.

Тому презентуємо вам новий формат, який буде максимально удосконалюватися протягом 2019 року, та дасть можливість подачі видання до глобальновизнаних наукометричних баз Scopus та Web Of Science.