Формування джерельного комплексу з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр. (на прикладі українських архівних і бібліотечних установ)

  • Lilia Sholohon Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-5390-7576
Ключові слова: Галичина, джерельний комплекс, національно-культурний рух, товариства, громадські діячі

Анотація

У статті показано процес формування комплексу джерел з історії українського національно-культурного руху Галичини упродовж 1848-1914 рр. Акцентовано увагу як на історичних і суспільно-політичних особливостях епохи, так і специфіці адміністративно-територіального устрою Австро-Угорської монархії, до якої належали українські етнічні території впродовж означеного періоду, структурі державних установ, громадських об’єднань, діяльності провідних діячів української культури. Охарактеризовано документи і матеріали офіційного характеру та джерела особового походження з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр., що зберігаються у вітчизняних архівних і бібліотечних установах.

Опубліковано
31.12.2018
Як цитувати
Sholohon, L. (2018). Формування джерельного комплексу з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр. (на прикладі українських архівних і бібліотечних установ). ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 1(4 (24), 122-127. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/106
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни