Теракоти в культовій практиці еллінів Нижнього Подністров’я (VI-I ст. до н.е.)

  • Kateryna Savelieva Відділ Криму та Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України https://orcid.org/0000-0002-1899-3923
Ключові слова: Нижнє Подністров’я, елліни, теракота, коропластика, культи

Анотація

У статті викладені результати дослідження культової практики еллінів Нижнього Подністров’я на підставі вивчення теракот. Наголошується, що для вирішення цього питання є необхідним аналіз археологічного контексту в якому знайдені статуетки. Аналізуються теракоти, що походять з різних археологічних комплексів: громадських культових місць, домашніх святилищ, господарських ям. У результаті проведеного дослідження були виявлені зміни, що відбувалися у культовому житті протягом зазначеного періоду. Встановлено, що важливе місце у пантеоні (від початку колонізації регіону) займали Афродіта та Діоніс. Культ Деметри та Кори-Персефони отримав популярність з середини V ст. до н.е. Аналіз знахідок з житлових будинків Тіри елліністичного часу дозволяє зробити висновок про приватне шанування Афродіти, Діонісу та Кібели.

Опубліковано
24.09.2018
Як цитувати
Savelieva, K. (2018). Теракоти в культовій практиці еллінів Нижнього Подністров’я (VI-I ст. до н.е.). ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(3 (23), 16-22. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/122
Розділ
Археологія