Полідисциплінарність досліджень волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями

Ключові слова: полідисциплінарність, волонтерський рух, громадськість

Анотація

У статті висвітлено дослідження волонтерської діяльності у різних аспектах. Відображено іноземних і вітчизняних науковців, які студіювали це питання. Після початку антитерористичної операції на сході України у 2014 р. волонтерство досягло свого найвищого піку. Суттєве зростання ролі волонтерів у суспільстві на тлі підвищення значущості європейських цінностей у країні, активізації процесів демократизації зумовлює актуальність дослідження. Мета – показати, що волонтерська діяльність з наукової точки зору має полідисциплінарний характер та звернути увагу на історичний аспект волонтерського руху. Відповідно до поставленої мети сформульовані такі завдання: дослідити основні аспекти волонтерства у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів; з’ясувати вплив історичних процесів в Україні у другому десятилітті ХХІ ст. на активізацію участі волонтерів у громадсько-політичному житті держави. Стаття надає висновки щодо перспектив волонтерської практики в Україні.

Опубліковано
24.09.2018
Як цитувати
Kozhuharenko, L. (2018). Полідисциплінарність досліджень волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(3 (23), 117-123. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/137
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни