Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках

Ключові слова: Волинський краєзнавчий музей, відділ етнографії та народних промислів, радянський період, етнографічна пам’ятка, колекція

Анотація

У статті висвітлено найтриваліший етап в історії відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею, яким був радянський період (1939-1989 роки). Прослідковано тогочасну долю етнографічної колекції, звернуто увагу на здобутки й упущення, що стосувалися етнографічного напряму діяльності музею, показано вплив на його функціонування комуністичної тоталітарної системи.

Опубліковано
24.09.2018
Як цитувати
Miroshnichenko-Gusak, L. (2018). Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(3 (23), 131-137. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/139
Розділ
Музеєзнавство та пам’яткознавство