Антропологічні дослідження в історіографії історії сіверян

  • Мaksym Kyrychenko Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина https://orcid.org/0000-0003-2682-0691
Ключові слова: історіографія, антропологія, східні слов’яни, сіверяни

Анотація

У статті розглядається взаємовплив антропологічних та історичних досліджень в історіографії історії східних слов’ян і, зокрема, сіверян. Проаналізовано накопичення антропологічних досліджень остеологічних матеріалів, які вважалися на певних етапах сіверянськими. Показаний розвиток уявлень про місце сіверян у масиві антропологічних артефактів Подніпров’я. Встановлено наявність певної залежності підходів до антропологічних досліджень, а, в результаті, і тих висновків, до яких приходили їх автори, від провідної в історіографії позиції щодо територіальних кордонів східнослов’янських племен.

Опубліковано
23.09.2018
Як цитувати
KyrychenkoМ. (2018). Антропологічні дослідження в історіографії історії сіверян. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 1(3 (23), 113-117. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/167
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни