Археологічні дослідження укріпленого поселення Дикий Сад у 1927-1957 рр.

  • Kyrylo Horbenko Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-0510-3792
Ключові слова: фінальний бронзовий вік, археологічні дослідження, укріплене поселення Дикий Сад, сабатинівська та білозерська археологічні культури, оборонні споруди, артефакти, кераміка, бронзові речі, вироби з кістки, рогу та каміння

Анотація

На основі наявних архівних матеріалів і наукових публікацій аналізуються основні результати початкового етапу археологічних досліджень укріпленого поселення фінального бронзового віку Дикий Сад.

Аналізуються основні археологічні матеріали, що отримані у 1920-х і 1950-х роках, надається коротка характеристика нових досліджень, що регулярно проходять у Дикому Саду з 1991 року. Робиться спроба кореляції археологічних матеріалів першої половини ХХ ст. з результатами сучасних досліджень.

Посилання

Гаркуша С. Т.Т. Камінський – археолог, краєзнавець, творча особистість, людина трагічної долі // Краєзнавчий альманах (Миколаїв). 2003. № 2. С. 72-73.

Горбенко К.В. Лазар Мойсейович Славін та початок розкопок городища Дикий Сад // Історичні мідраші Північного Причорномор’я: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вип. ІІ / Голов. ред. Шитюк М.М. Миколаїв: Видавець Шамрай П.М., 2013. С. 83-95.

Горбенко К.В. Основные аспекты материальной культуры городища Дикий Сад // Емінак: науковий щоквартальник. 2016. № 4 (16) (жовтень-грудень). Спецвипуск: Forum Olbicum I. Пам’яті В.В. Крапівіної. С. 19-32.

Горбенко К.В. Розкопки городища «Дикий Сад» і створення археологічного музею під відкритим небом // Емінак: науковий щоквартальник. 2014. № 1-2 (8) (січень-червень). С. 5-12.

Гошко Т.Ю., Агапов С.О., Отрощенко В.В. Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи. Київ: ІА НАН України, 2018. 328 с., 87 рис., 195 фото, 7 табл.

Малеваный А.М. Польовий щоденник // Научный архив Института археологии НАН Украины (НА ИА НАНУ). Ф. е. 1956/10а. № 2802. 19 с.

Малеваный А.М. Раскопки Причерноморской археологической экспедиции КГУ в 1956 г. // НА ИА НАНУ. Ф. е. 1956/10а. № 2801.

Миколаївський музей. Звіти за 1924-1927 рр. // НА ИА НАНУ. ВУАК. 116/47. 15 л.

Нікітін В. Про духовного вітця і наставника // Краєз-навчий альманах (Миколаїв). 2003. № 2. С. 70-71.

Отрощенко В.В. Погребения с трупосожжением у племен срубной культуры Нижнего Поднепровья // Энеолит и бронзовый век Украины (исследования и материалы). Киев: Наукова думка, 1976. С. 172-190.

Отрощенко В.В. Укріплене поселення «Дикий Сад» в системі пам’яток білозерської культури /Віталій Отрощенко // Емінак: науковий щоквартальник. 2008. № 1-4 (3) (січень-грудень). С. 5-10.

Славін Л.М., Бондар М.М. Розкопки Причорноморської археологічної експедиції Київського державного університету 1956 року // Науковий щоденник за 1956 рік Київського державного університету імені Т.Г. Шевченко. Київ, 1957. С. 123-125.

Опубліковано
28.11.2018
Як цитувати
Horbenko, K. (2018). Археологічні дослідження укріпленого поселення Дикий Сад у 1927-1957 рр. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 3(3 (23), 99-110. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/189
Розділ
Бронзовий вік