Важливе дослідження із соціальної історії у вітчизняній історіографії

  • Iryna Petrenko Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-2994-3833
Ключові слова: рецензія, соціальні служби, Російська імперія, сироти, історія, О. Кравченко

Анотація

Представлено рецензію на монографію Олени Кравченко «Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.» (Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 430 с.), яка присвячена історії організації соціальної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської уваги у Російській імперії, спираючись на матеріали українських губерній.

Посилання

Kravchenko, O. (2019). Opika nad ditmy v Ukraini naprykintsi XVIII – na pochatku ХХ st. [Child Care in Ukraine at the End of the 18th - early 20th Centuries]. Kharkiv: FOP Panov A.M. [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
01.07.2019
Як цитувати
Petrenko, I. (2019). Важливе дослідження із соціальної історії у вітчизняній історіографії. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (2(26), 204-207. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).207
Розділ
Сторінка рецензента