Кадрова робота персональної управи Генштабу Армії УНР: джерелознавчий аспект

  • Maria Rohozha Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9545-830X
Ключові слова: Персональна управа, старшини, нагородні листи, М. Мазуренко, Г. Порохівський

Анотація

У статті розглянуто роботу Персональної управи ГШ Армії УНР, яка забезпечувала роботу зі старшинами військових підрозділів, інтернованих до Польщі та Румунії. Звернено увагу на процедуру проходження нагородних листів, спрямованих на підвищення у військовому ранзі старшин – учасників національно-визвольних змагань. Виявлено, що Персональна управа із залученням інших підрозділів Генерального штабу розглядала й питання проходження служби, зокрема, М. Мазуренка та Г. Порохівського.

Посилання

Енциклопедія сучасної України. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т. 11. Зор-Как. Київ, 2011. 710 с.: 2057 чорноб. і 411 кольор. іл., 13 карт, 14 табл. і 3 сх.

Порохівський Г. Українська військова еміграція в Румунії. Ч. І. (11.ХІ. – 15.ХІІ.1920 р.) Табор. Воєнно-історичний журнал. 1929. № 11. С. 76-86.

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. 492 с.

Тинченко Я.Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Книга І. Київ: Темпора, 2007. 355 с.

Опубліковано
01.07.2018
Як цитувати
Rohozha, M. (2018). Кадрова робота персональної управи Генштабу Армії УНР: джерелознавчий аспект. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(2 (22). Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/235
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни