Українське село 20-х рр. ХХ ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників

Abstract

Аналізується науковий доробок представників Київської школи істориків-аграрників, присвячений висвітленню проблематики суспільно-політичних і соціально-економічних процесів в українському селі 20-х рр. ХХ ст. Охарактеризовано широкий спектр досліджень, присвячених сільськогосподарській кооперації, податковій політиці у період непу, громадсько-політичній активності українського селянства, динаміці політичних настроїв і свідомості у період непу, характеристиці заможного українського селянства у період непу й ін.

References

Абразумова О.М., Корновенко С.В. Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки непу: монографія. Черкаси: Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького, 2017. 190 с.

Анісімов В.В. Земельна політика і земельне законодавство в Україні (1917-1929 рр.). Черкаси, 1997. 132 с.

Ганжа О. Громадські організації в суспільно-політичному житті доколгоспного села України // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Київ, 2002. Вип. 6. С. 341-350.

Ганжа О. Держава і селянство в умовах становлення тоталітарного режиму // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Київ, 1998. Вип. 4. С. 36-68.

Ганжа О. До питання створення та діяльності селянських спілок в Україні на початку 20-х років XX ст. // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Київ, 2003. Вип. 7. С. 59-65.

Ганжа О. Селянський повстанський рух // Історія українського селянства. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 7-20.

Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.). Київ, 2000. 208 с.

Георгізов Г.М. Українське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості. Черкаси: ФОП О.Ф. Нечитайло «Поліграфічний центр», 2016. 133 с.

Десятніков О.В. Передумови застосування найманої праці в селянських господарствах України в умовах непу // Український селянин. 2002. Вип. 5. С. 134-137.

Десятніков О.В. Попит на найману працю у селянських господарствах України в період непу // Український селянин. 2002. Вип. 6. С. 112-114.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. / В.А. Смолій (відп. ред.). Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. 655 с.

Капустян Г.Т. Дві «правди» або українське село в двадцяті роки двадцятого століття. Кременчук, 2003. 324 с.

Корновенко С.В., Лазуренко В.М. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу. Черкаси: Ваш Дім, 2004. 188 с.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). Київ: Основи, 1996. 396 с.

Кульчицький С.В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. 204 с.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). Київ: Вид. дім «Альтернативи», 1999. 336 с.

Лазуренко В.М. Заможне селянство України доби непу. Сучасне бачення тогочасних критеріїв селянської заможності // Історія України: Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип. 13. Київ: Інститут історії України НАН України, 2001. С. 401-407.

Лазуренко В.М., Паскаленко В.Є Український фермер в добу НЕПу. Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С.Г., 2011. 346 с.

Марочко В. Кооперативні і колективні об’єднання селян // Історія українського селянства. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 69-81.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація: історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.). Київ, 1995. 217 с.

Мовчан О. Голод в 1921-1923 рр. в південних губерніях УСРР // Історія українського селянства. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 20-26.

Морозов А.Г. Відбудова сільського господарства // Історія українського селянства. Київ: Наук. думка, 2006. Т. 2. С. 26-44.

Морозов А.Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу. Черкаси, 1993. 274 с.

Рибак І.В. Селянська взаємодопомога в Україні (1921-1932 рр.). Київ: Рідний край, 1999. 92 с.

Published
01.07.2018
How to Cite
Khomenko, V. (2018). Українське село 20-х рр. ХХ ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників. EMINAK: Scientific Quarterly Journal, 2(2 (22). Retrieved from https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/236
Section
Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines