Начерки з історії створення першої археологічної карти України у 20-х роках ХХ ст.

Abstract

Стаття присвячена дослідженню перших кроків на шляху створення археологічної карти України протягом 20-х років ХХ ст.

На першому етапі ці роботи координувала спеціальна Комісія, створена при Історико-філологічному відділі УАН. Вдалося розробити основний принцип створення археологічної карти; розподілити відомості щодо окремих археологічних культур на групи з подальшим створенням 3 карт; окреслити коло питань, які повинні висвітлюватися на картах; визначити коло джерел, які необхідно залучати для фіксації інформації про об’єкт; створити «зразкову» карту для опису археологічної пам’ятки; розробити та ввести до наукового обігу археологічні терміни. Особлива роль у цьому процесі належала М.О. Макаренку.

Наступним етапом створення археологічної карти України умовно можна вважати другу половину 20-х років ХХ ст. – роботи зосередилися переважно на рівні місцевих краєзнавчих музеїв і мали регіональний характер. Проте, ці роботи дозволили детально опрацювати наявні матеріали з урахуванням результатів попередніх років, створити детальні карти окремих регіонів і напрацювати базу для створення повномасштабної археологічної карти України.

References

Археологічні установи 1919-1920 рр. URL: http://iananu.org.ua/pro-institut-ia/istoriya/arkheologichni-ustanovi-1919-1921-rr

З історії археологічних досліджень у Посуллі в 20-х роках ХХ ст. / Передмова, упорядкування та коментарі Н.А. Німенко, В.Б. Звагельський // Сумська старовина. 2006. № XVІІІ-ХІХ. С. 180-206.

З історії археологічних досліджень у Посуллі / Передмова, упорядкування і публікація Німенко Н.А., Звагельський В.Б. // Сумська старовина. 2007. № XХІ-ХХІІ. С. 160-174.

Історія Академії наук України. 1918-1923. Документи і матеріали. Київ: Наукова думка. 1993. 576 с.

Макаренко Микола. Городище «Монастирище»: [окремий відбиток]. Київ: Трест «Київ-друк», 8-ма друкарня, 1925. 23 с.

Німенко Н.А. Матеріали до біографії М.О. Макаренка у фонді ВУАК Інституту археології НАН України // Сумська старовина. 2005. № ХVІ-ХVІІ. С. 149-166.

Німенко Н.А. З історії археологічних досліджень на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. // Сумська старовина. 2006. № ХХ. С. 53-67.

Німенко Н.А. Історія однієї книги (До 75-річчя виходу монографії М.О. Макаренка «Маріюпільський могильник» // Сумська старовина. 2008. № ХХV. С. 37-46.

Published
01.07.2018
Section
History of Science and Technology