Краніологія кіммерійського населення Наддніпрянщини

Ключові слова: кіммерійська культура, краніологія, палеоантропологія, краніометрія, Кіровоградська область, череп, чорногорівський етап

Анотація

У статті за даними краніології дано індивідуальну характеристику черепа з кургану 1, поховання 3, знайденого на території Північного гірничозбагачувального комбінату Кіровоградської області 2007 р. Поховання чоловіка 30-40 років чорногорівського етапу. Паралельно вивчено дискретно-варіативні ознаки. Створено дві серії кіммерійців чорногорівського етапу та збірну вибірку чорногорівського й новочеркаського етапів із залученням даного поховання, яка виявила подібність до черепів скіфської групи з Верхньої Тарасівки.

Посилання

Abinder, N. (1960). Transverzalnaia uploshchennost licevogo skeleta [Transversal Flattening of Facial Skeleton]. Trudy instituta etnografii AN SSSR, 50, 153-178 [in Russian].

Alekseev, V. & Debec, G. (1964). Kraniometriia. Metodika antropologicheskih issledovanii [Craniometry. Methods of Anthropological Studies]. Moskva: Nauka [in Russian].

Berry, A.C., Berry, R.J. (1967). Epigenetic Variation in the Human Cranium. Journal Anat, 101, 361-379 [in English].

Buxton, L.H.D. & Morant, G.D. (1933). Essential Craniological Technique. Journal Royal Anthropological Institute, 63, 19-47 [in English].

Brothwell, D.R. (1972). Digging up Bones. London [in English].

Chernyh, L.A., Daragan, M.N. (2014). Kurgany epohi eneolita – bronzy mezhdurechia Bazavluk – Solenaia – Chertomlyk [Burial Mounds of Copper and Bronze Ages Between the Rivers Bazavluk, Solenaja and Chertomlyk]. Kiev: Oleg Fіliuk [in Russian].

Fabritsius, I.V. (1929). Tzareva mogila. In Eurosia Septent riokolis Antigua (pp. 126-134). Helsiki [in Finnish].

Gerasimov, M.M. (1949). Rekonstrukciia lica po cherepu iz grobnicy № 4 [Facial Reconstruction of the Skull from Entombment № 4]. In Rybakov B.A. Drevnosti Chernigova. Materialy i issledovaniia po arheologii drevnerusskih gorodov, 1, 99-102, prilozhenie 2 [in Russian].

Gerasimov, M.M. (1958). Cherepa iz pogrebenii srubnoi kultury v Srednem Povolzhe [Skulls from the Entombments of Timber-grave culture in Central Volga Region]. Kratkie soobshheniia instituta istorii materialnoi kultury, 71, 72-77 [in Russian].

Glazkova, N.M. & Chtecov, V.P. (1960). Paleoantropologicheskie materialy Nizhnevolzhskogo otriada Stalingradskoi ekspedicii [Paleoanthropological Materials of Nizhnevolzhsky detachment of Stalingrad Expedition]. Materialy i issledovaniia po arheologii, 78, 285-292 [in Russian].

Grakov, B.N. (1971). Skify [Skythians]. Moskva [in Russian].

Grakov, B.M. (1949). Informatsiinyi zvit Nikopolskoi arkheolohichnoi ekspedytsii za 1946 r. [Informational Report of Nikopol Archaeological Expedition in 1946]. Arkheolohichni pamiatky URSR, II, 112-115 [in Ukrainian].

Grakov, B.M. (1947). Skify [Skythians]. Kyiv [in Ukrainian].

Danylenko, V.N. (1951). Do kimmeriiskoi problemy (U zviazku z opublikuvanniam stely iz s. Natalivky) [About the Cimmerian Problem (Due to Publishing of Stele from Natalivka Village)]. Arkheolohiia, V, 218 [in Ukrainian].

Deriabin, V.E. (2008). Kurs lekcii po mnogomernoi biometrii dlia antropologov [Course of Lectures on Multidimensional Antrhopology for Anthropologists]. Moskva: MGU, biologicheskii fakultet [in Russian].

Diakonov, I.M. (1956). Istoriia Midii ot drevneishih vremion do konca IV v. do n.e [History of Media from Prehistoric Period Until Late 4th Cent. B. C.]. Moskva-Leningrad: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR [in Russian].

Dubovskaia, O.Z. (1987). O lokalnyh osobennostiah v inventare chornogorovskih pogrebenii [About Local Features in the Inventory of Chornohoriv Entombments]. In Tezizy dokladov oblasnogo nauchno-prakticheskogo seminara «Problemy ohrany i issledovaniia pamiatnikov arheologii v Donbasse» (pp. 75-77). Doneck [in Russian].

Efimova, S.G. (2000). Sootnoshenie lesostepnyh i stepnyh grupp naseleniia Evropeiskoi Skifii po dannym kraniologii [Correlation of Forest Steppe and Steppe Groups of European Skythia Poulation according to Craniological Data]. In Skify i sarmaty v VII-III vv. do n.e.: paleoekologiia, antropologiia i arheologiia. Moskva [in Russian].

Konduktorova, T.S. (1979). Fizicheskii tip liudei Nizhnego Pridneprovia (po materialam mogilnika Nikolaevka-Kozackoe) [Physical Type of People from Lower Dnipro Region (According to Materials from Burial Ground Nikolaevka-Kozackoe)]. Moskva: Nauka [in Russian].

Konduktorova, T.S. (1964). Naselennie Neapolia Skifskoho za antropolohichnymy danymy [Population of Neapol Skythian According to Anthropological Data]. Materialy z antropolohii Ukrainy, 3, 32-71 [in Ukrainian].

Kozincev, A.G. (1980). Diskretnye priznaki na cherepah epohi bronzy iz Iuzhnoi Sibiri. K problemam metodiki izucheniia kraniologicheskogo polimorfizma [Discrete Features on the Bronze Age Skulls from Southern Siberia. About the Problems of Methods in Studies of Craniological Polymorphism]. In Issledovaniia po paleoantropologii i kraniologii SSSR (pp. 75-99). Moskva [in Russian].

Kozincev, A.G. (1988). Etnicheskaia kranioskopiia: rasovaia izmenchivost shvov cherepa sovremennogo cheloveka [Ethnical Cranioscopy: Race Variability of Cranial Sutures of Modern People]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Kruc, S.I. (2002). Antropologicheskie dannye k kimmeriiskoi probleme [Anthropological Data to Cimmerian Problem]. Arheolohiia, 4, 13-29 [in Russian and Ukrainian].

Kruc, S.I. (1997). Antropologiia Steblevskogo mogilnika (k voprosu o fizicheskom tipe naseleniia lesostepi v skifskoe vremia) [Antrhopology of Steblev Burial Ground (About Physical Type of Forest Steppe Population in Scythian Period)]. In Skoryi, SA. Steblev: Skifskii mogilnik v Porose (pp. 91-116, prilozhenie 2). Kiev [in Russian].

Kruc, S.I. (1984). Paleoantropologicheskie issledovaniia Stepnogo Podneprovia (epoha bronzy) [Paleoanthropological Studies of Steppe Dnipro Region (Bronze Age)]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Kruc, S.I. (1982). Paleoantropologicheskie materialy iz kurgana Zheltokamenka [Paleoanthropological Materials from Burial Mound Zheltokamenka]. In Drevnosti stepnoi Skifii (pp. 151-157). Kiev [in Russian].

Kruc, S.I. (2017). Skify stepei Ukrainy po antropologicheskim dannym [Steppe Skythians According to Anthropological Data]. In Kurgany Ukrainy, 5 (pp. 85-99). Kiev-Berlin [in Russian].

Kruc, V.A. (1977). Pozdnetripolskie pamiatniki Srednego Podneprovia [Late Trypillia Artefacts from Central Dnipro Region]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Krylova, L.P. (1971). Arkheolohichni rozkopky starodavnikh kurhaniv na Kryvorizhzhi v 1964-1966 rr. [Archaeological Excavations of Ancient Burial Mounds of Kryvyi Rih Region in 1964-1966]. In Nash krai (pp. 18-31). Dnipropetrovsk: Promin [in Ukrainian].

Lahodovska, O.F. (1953). Pamiatky usativskoho typu [Artefacts of Usativ Type]. Arkheolohiia, 8, 101 [in Ukrainian].

Litvinova, L.V. (1994). Antropologicheskie materialy skifskoi kultury iz Severo-Zapadnogo Prichernomoria [Anthropological Data of Scythian Culture from Northern-Western Black Sea Region]. In Olviia-200. Tezisy dokladov medzhunarodnoi konferencii posviashhennoi dvuhsotletiiu arheologicheskogo otkrytiia Olvii (5-9 sentiabria 1994 g., s. Parutino) (pp. 79-80). Nikolaev [in Russian].

Litvinova, L.V. (2001). Antropologicheskij material iz mogilnika Mamai-Gora [Anthropological Data from Burial Ground Mamaj-Gora]. In Andruh, S.I. Mogilnik Mamai-Gora (pp. 246-271). Zaporozhe [in Russian].

Lukiashko, S.I. (1999). Predskifskii period na Nizhnem Donu [Pre-Skythian Period in Lower Don Region]. Azov: Azovskii kraevedcheskii muzei [in Russian].

Makhortyh, S.V. (1987). Skify na Kavkaze v VII-V vv. do n.e. [Skythians of Caucasus in 7th – 5th Cent. B.C.]. (Candidate’s thesis). Kiev [in Russian].

Makhortykh, S.V. (2008). Kultura ta istoriia kimmeriitsiv Pivnichnoho Prychornomoria [Culture and History of Cimmerians of Northern Black Sea Region]. (Doctor’s thesis). Kyiv [in Russian].

Melnik, A.A. & Romashko, V.A. (1990). Kimmeriiskie pogrebeniia Krivorozhia [Cimmerian Entombments of Kryvyi Rih Region]. In Issledovaniia po arheologii Podneprovia (pp. 71-76). Dnepropetrovsk: DGU [in Russian].

Melnik, K., ed. (1893). Katalog kollekcii drevnostei A.N. Pol v Ekaterinoslave [Catalogue of Antiquities Collection by A.N. Pol in Ekaterinoslav]. Kiev: Kulzhenko [in Russian].

Melnik, L.A. (1982). Antropologicheskaia harakteristika naseleniia Samaro-Orelskogo mezhdurechia v epohu bronzy [Anthropological Characteristic of Population of Region Between Samara and Orel Region in Bronze Age]. In Drevnosti Stepnogo Podneprovia (ІІІ-ІІ tys. do n.e.) (pp. 76-88). Dnepropetrovsk [in Russian].

Melnyk, O.O. & Steblyna, I.O. (2012). Kurhany Kryvorizhzhia [Burial Mounds of Kryvyi Rih Region]. Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Moiseev, V.G. (2004). Opyt integracii chetyreh sistem antropologicheskih priznakov (kraniometrii, kranioskopii, odontologii i dermatoglifiki) [Experience of Integration of Four Systems of Antrhopological Features (Craniometry, Cranioscopy, Odontology and Dermatoglyphics)]. In Paleoantropologiia, etnicheskaia antropologiia, etnogenez: K 75-letiiu Ili Yosifovicha Gohmana (pp. 186–200). Sankt-Peterburg: RAN [in Russian].

Movsesian, A.A. (2005). Feneticheskii analiz v paleoantropologii v sviazi s problemami raso- i etnogeneza [Fenetic Analysys in Paleoanthropology Related to Problems of Race and Ethnic Genesis]. (Doctor’s thesis). Moskva [in Russian].

Otroshchenko, V.V. (1994). O pogrebeniiah chernogorovskogo tipa v Nizhnem Podone. Istoriko-arheologicheskoe issledovanie v Azove i na Nizhnem Donu v 1993, 13, 103-117 [in Russian].

Otroshchenko, V.V. (1989). Osobennosti pogrebenii chernogorovskoi gruppy [Key Features of Entombments of Chernogorov Group]. In Problemy skifo-sarmatskoi arheologii Severnogo Prichernomoria. Tezisy Dokladov. Zaporozhe [in Russian].

Pokas, P.M. & Nazarova, T.A. & Diachenko, V.D. (1988). Materialy po antropologii Aktashskogo mogilnika [Materials on the Anthopology of Aktash Burial Ground]. In Bessonova, S.S. Aktashskii mogilnik skifskogo vremeni v Vostochnom Krymu (pp. 118-144). Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Rassamakin, Yu.Ya. & Budnykov, O.B. (1993). Problemy rannoho stepovoho eneolitu u svitli vyvchennia novykh pamiatok [Problems of Early Steppe Copper Age in the Light of New Sites Exploration]. Arkheolohiia, 3, 128-142 [in Ukrainian].

Romashko, V.A. (1992). Kimmeriiski skorcheni pokhovannia novocherkaskoi hrupy [Cimmerian Huddled Entombments of Novocherkask Group]. Arkheolohiia, 3, 60-65 [in Ukrainian].

Romashko, V.A. (1990). Peredskifskii period v pograniche lesostepi i stepi Dneprovskogo Levoberezhia (XІІ – nachalo VІІ vv. do n.e.) [Pre-Scythian Period on the Border of Forest-Steppe and Steppe on the Left Bank of Dnipro (12th – Early 7th cent. B.C.)] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kiev [in Russian].

Shevchenko, A.V. (1986). Antropologiia naseleniia yuzhnorusskih stepei v epohu bronzy [Anthropology of Population of South Russian Steppe in Bronze Age]. In Antropologiia sovremennogo i drevnego naseleniia evropeiskoi chasti SSSR (pp. 190-193). Leningrad: Nauka [in Russian].

Shramko, B.A. (1979). Kimmeriiskii vklad v kulturu skifskoi epohi [Cimmerian Contribution into Culture of Scythian Epoch]. In Problemy epohi bronzy yuga Vostochnoi Evropy: tezisy dokladov konferencii (pp. 12-13). Doneck [in Russian].

Skoryi, S.A. (1999). Kimmeriicy v ukrainskoi Lesostepi [Cimmerians in Ukrainian Forest Steppe]. Kyiv-Poltava: Arheologiia [in Russian].

Terenozhkin, A.I. (1976). Kimmeriicy [Cimmerians]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Vallois, H.V. (1937) La duree de la viechez l’home fossile. L’Аnthropologie, 47, 499-532 [in French].

Velikanova, M.S. (1975). Paleoantropologiia Prutsko-Dnestrovskogo mezhdurechia [Paleoanthropology of the Region between Prut and Dnister Rivers]. Moskva: Nauka [in Russian].

Zhiliaeva-Kruc, S.I. (1970). Cherepa iz skifskih pogrebenii Kerchenskoi ekspedicii 1964-1967 gg. [Skulls from Scythian Entombments of Kerch Expedition in 1964-1967]. In Drevnosti Vostochnogo Kryma (pp. 180-189). Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Zinevich, G.P. (1973). Antropologicheskie materialy srednevekovyh mogi'nikov Yugo-Zapadnogo Kryma [Anthropological Materials from Medieval Burial Grounds of South-Western Crimea]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Zinevich, G.P. (1967). Ocherki paleoantropologii Ukrainy [Essays on Paleoanthropology of Ukraine]. Kiev: Naukova Dumka [in Russian].

Zinevych, G.P. (1971). Do antropolohii mohylnyka bilia s. Zavitne v Krymu [About Anthropology of Burial Ground near Zavitne Village in Crimea]. Materialy z antropolohii Ukrainy, 5, 111-121 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
07.04.2019
Як цитувати
Dolzhenko, Y. (2019). Краніологія кіммерійського населення Наддніпрянщини. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (1(25), 30-53. https://doi.org/10.33782/eminak2019.1(25).280
Розділ
Археологія