Неопублікований нарис А.В. Флоровського «Про Катерину ІІ»: реконструкція наукового доробку

  • Anatolii Myronchuk Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського https://orcid.org/0000-0001-5633-1413
Ключові слова: А.В. Флоровський, Катерина ІІ, історіографія, Законодавча комісія 1767 р., рукописна спадщина, особовий архівний фонд

Анотація

У статті аналізується неопублікований нарис А.В. Флоровського «Про Катерину ІІ» з його особового фонду в Архіві Російської академії наук. Наголошується на необхідності максимального освоєння рукописної спадщини історика та залучення її до наукового обігу.

Посилання

Aksenova, E.P. (2013). Antonii Vasilevich Florovskii o Romanovyh [Anthony Vasilyevich Florovsky about the Romanovs]. Slavianovedenie, 5, 69-77 [in Russian].

Aksenova, E.P. (1993). Institut im. N.P. Kondakova: popytki reanimacii (po materialam arkhiva A.V. Florovskogo) [The Institute named N.P. Kondakov: attempts of reanimation (by A.V. Florovsky archive)]. Slavianovedenie, 4, 63-74 [in Russian].

Aksenova, E.P. (1996). Russkie uchenye-emigranty pervoi volny v Yugoslavii (po materialam arkhiva A.V. Florovskogo) [Russian scientists-emigrants of the first wave in Yugoslavia (according to materials of the archive of A.V. Florovsky)]. In Russkaia emigratsiia v Yugoslavii (pp. 148-166). Moskva: Indrik [in Russian].

Afiani, V.Yu., Kovalev, M.V. & Lapteva, T.N. (2017). K istorii i perspektivam izucheniia zhyzni i tvorchestva Antoniia Vasilevicha Florovskogo [Towards the history and perspectives of studying the life and work of Anthony Vasilyevich Florovsky]. In Kak zarozhdalas russkaia Praga: Materialy mezhdunarodnogo kruglogo stola, Praga, 26 iiunia 2017 g. (pp. 18-27). Moskva: RGGU [in Russian].

Kovalev, M.V. (2013). Lichnyi fond A.V. Florovskogo v Slavianskoi biblioteke v Prage: sostav dokumentov i istoriia formirovaniia [A. Florovsky’s personal fund in the Slavic Library in Prague: the composition of documents and the history of formation]. In Fundamentalnaia nauka: problemy izucheniia, sohraneniia i restavratsii dokumentalnogo naslediia (рр. 131-138). Moskva: Arhiv RAN [in Russian].

Kovalev, M.V. (2019). Neopublikovannaia statia A.V. Florovskogo «Reformy, reakciia, revoliuciia» iz sobraniia Arkhiva Rossiiskoi akademii nauk [The unpublished article «Reforms, reaction, revolution» by A.V. Florovsky from the collection of the Archive of RAS] In Arkhivnyi poisk: elektronnyi sbornik nauchnyh statei i publikatsii, 1, 68-81. Retrieved from http://arran.ru/files_/ar-poisk1.pdf [in Russian].

Kovalev, M.V. (2012). Russkie istoriki-emigranty v Prage (1920-1940-e gody) [Russian historians-emigrants in Prague (1920-1940s)]. Saratov [in Russian].

Kovalev, M.V. & Lapteva, T.N. (2014). «V Moskve ya byl poslednii raz rovno 50 let nazad…». Iz perepiski Antoniia Vasilevicha Florovskogo s sovetskimi istorikami: V.T. Pashuto, A.A. Ziminym i E.P. Podiapolskoi. 1957-1968 gg. [«In Moscow, I was the last time exactly 50 years ago…». From the correspondence of Anthony Vasilyevich Florovsky with Soviet historians: V.T. Pashuto, A.A. Zimin, and E.P. Podyapolskaya. 1957-1968]. Istoricheskii arkhiv, 4, 66-87 [in Russian].

Lapteva, T.N. (2018). Lichnyi fond istorika-emigranta A.V. Florovskogo v Arhive Rossiiskoi akademii nauk: nauchnoe ispolzovanie i rekonstrukciia [The personal fund of the emigrant historian A.V. Florovsky in the Archives of the Russian Academy of Sciences: scientific use and reconstruction]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Moskva. [in Russian].

Lapteva, T.N. (2017). Maloizuchennyi informatsionnyi resurs dlia istorii russkogo zarubezhia – epistoliarnoe nasledie A.V. Florovskogo v Arhive RAN [Byway information resource for the history of the Russian diaspora – the epistolary heritage of A.V. Florovsky in the Archive of the RAS] In Rol arkhivov v informatsionnom obespechenii istoricheskoi nauki: sbornik statei (pp. 288-299). Moskva: Eterna [in Russian].

Lapteva, T.N. (2014). Nauchnoe nasledie A.V. Florovskogo (1884-1968) v Arkhive RAN [Scientific heritage of A.V. Florovsky (1884-1968) in the RAS Archive]. Vestnik arkhivista, 1, 270-287 [in Russian].

Lapteva, T.N. (2018). Neizdannye raboty A.V. Florovskogo: sohrannost i otbor k publikacii [Unpublished works of A.V. Florovsky: safety and selection for publication]. In Dokument. Arkhiv. Informatsionnoe obshhestvo: Sbornik materialov III-ei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii (рр. 469-475). Moskva: OOO «TERMIKA.RU» [in Russian].

Lapteva, T.N. (2018). Trudy A.V. Florovskogo po istorii cheshsko-russkih otnoshenii, izvestnye i neizvestnye: rukopisi uchenogo v Arkhive RAN [Known and unknown Antoniy Florovsky’s works on the history of Czech-Russian relations: manuscripts of the scientist in the Archive of the Russian Academy of Sciences] In Slavianskii mir v tretem tysiacheletii, 1-2 (13), 160-171 [in Russian].

Myronchuk, A. (2017). Narys A.V. Florovskoho z istorii Zakonodavchoi komisii 1767-1768 rr.: zaprovadzhennia do istoriohrafichnoho kontekstu [The essay of A.V. Florovsky from the history of the Legislative Commission of 1767-1768: introduction to the historiographical context]. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini, 27, 360-382 [in Ukrainian].

Myronchuk, A.S. (2017). Informatyvni mozhlyvosti Arkhivu Rosiiskoi akademii nauk dlia rekonstruktsii biohrafii i tvorchoho dorobku istoryka-slavista A.V. Florovskoho [Informational opportunities of Archive of the Russian Academy of Sciences for the reconstruction of the biography and scientific heritage of the historian and Slavist A.V. Florovsky]. In Slovianoznavstvo i novi paradyhmy ta napriamy sotsiohumanitarnykh doslidzhen: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 24 travnia 2017 r.) (pp. 304-309). Kyiv [in Ukrainian].

Muzychko, O. (2009). Kozakoznavchi studii Odeskoi shkoly istorykiv profesora I.A. Lynnychenka [Cossack studies of Odesa historical school of professor I.А. Lynnychenko]. Chornomorska mynuvshyna, 4, 143-156 [in Ukrainian].

Florovskij, A.V. (1935). Iermak [Iermak]. In Tvůrcové dĕjin (T. III, pp. 186-197). Praha [in Czech].

Florovskij, A.V. (1935). Lomonosov [Lomonosov]. In Tvůrcové dĕjin (T. III, pp. 488-493). Praha [in Czech].

Florovskij, A.V. (1935). Patriarch Nikon [Patriarch Nikon]. In Tvůrcové dĕjin (T. III, pp. 369-375). Praha [in Czech].

Florovskij, A.V. (1958). V.I. Vranický, Čech-dekabrista [Cech Decembrist V.I. Wranitzky]. In Kapitoly z dejin vzajemnych vztahu narodu CSR a SSSR (pp. 39-67). Praha [in Czech].

Florovskii, A.V. (1929). K harakteristike imperatritsy Ekateriny II – zakonodatelnitsy [To the characteristic of empress Ekaterina II – legislator]. In Sbornik Russkogo instituta v Prage, 1, 261-278 [in Russian].

Florovskii, A.V. (1930). Karpatoross I.A. Zeikan – nastavnik imperatora Petra II (Neskolko istoricheskikh spravok) [Karpatoross, I.A. Zeykan – tutor to Emperor Peter II (Several historical references)] In Karpatorusskii sbornik (pp. 112-122). Uzhhorod [in Russian].


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
01.07.2019
Як цитувати
Myronchuk, A. (2019). Неопублікований нарис А.В. Флоровського «Про Катерину ІІ»: реконструкція наукового доробку. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (2(26), 177-186. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).304
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни