Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав’я: уроки для України

  • Mykola Nahirnyi Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського http://orcid.org/0000-0002-9319-8540
Ключові слова: УНТАЕС, реінтеграція, Перехідні політичні сили, Подунав’я

Анотація

У статті розглянуто процес створення та діяльність національно змішаних правоохоронних сил на території хорватського Подунав’я під час реінтеграції цього регіону до складу Хорватії у другій половині 1990-х років. Проаналізовано труднощі у діяльності Перехідної поліції, вимоги сторін конфлікту під час формування «нової поліції». Висловлено припущення, чи можна хорватський досвід зі створення тимчасових багатонаціональних поліційних сил використати у сучасних українських реаліях.

Посилання

Baric, N. (2011). Srpska oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem – od «Oluje» do dovršetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja (prvi dio) [The Serb district of Eastern Slavonia, Baranja and Western Syrmia – from the Croatian operation «Storm» to the completion of the peaceful reintegration of the Croatian Danube region (Part one)]. Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 11 (1), 393-454 [in Croatian].

Baric, N. (2012). Srpska oblast Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem – od «Oluje» do dovršetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja (drugi dio) [The Serb district of Eastern Slavonia, Baranja and Western Syrmia – from the Croatian operation «Storm» to the completion of the peaceful reintegration of the Croatian Danube region (Part two)]. Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 12 (1), 323-370 [in Croatian].

Bilandzic, D. (1999). Hrvatska moderna povijest [Croatian current history]. Zagreb: Golden Marketing [in Croatian].

Coleiro, C. (2002). Bringing Peace to the Land of Scorpions and Jumping Snakes: Legacy of the United Nations in Eastern Slavonia and Transitional Missions. Canadian Peacekeeping Press.

Holjevac Tukovic, A. (2015). Proces mirne reintegraciji Hrvatskog Podunavlja [The process of peaceful reintegration of the Croatian Danube region]. Zagreb: Despot infinitus [in Croatian].

Klein, J.P. (2010). UNTAES – sazeto izvjesce misije [UNTAES – summary mission report]. In: D. Živić, S. Cvikić (Eds). Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja – znanstveni, empirijski i iskustveni uvidi. Zagreb-Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 17-22 [in Croatian].

Klemenncic, M. & Schofield, C. (1996). Croatia’s territorial consolidation and prospects for the future. GeoJournal, 38 (4), 393-398.

Lukic, R. (1994). Greater Serbia: A New Reality in the Balkans. Nationalities Papers, 22 (1), 49-70.

Nahirnyi, M. (2007). Stanovlennia ta rozvytok Respubliky Khorvatiia: derzhavno-politychnyi aspect [The creation and development of the Republic of Croatia]. Novovolynsk: Minotavr [in Ukrainian].

Pavlicevic, D. (2000). Povijest Hrvatske [History of Croatia]. Zagreb: Naklada P.I.P. Pavicic [in Croatian].

Seks, V. (2010). Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja i izbori za tijela lokalne samouprave [Peaceful reintegration of the Croatian Danube region and elections for local self-government bodies]. In: D. Živić, S. Cvikić (Eds). Mirna reintegracija Hrvatskoga Podunavlja – znanstveni, empirijski i iskustveni uvidi. Zagreb-Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 38-44 [in Croatian].

Škare-Ožbolt, V. & Vrkić, I. (Ed.). (1998). Olujni mir: kronologija hrvatske misije mira na Dunavu. Zagreb: Narodne novine [in Croatian].

Tatalovic, S. (1997). Manjinski narodi i manjine [Minority peoples and minorities]. Zagreb: IP Prosvjeta; SKD Prosvjeta [in Croatian].

Опубліковано
05.10.2019
Як цитувати
Nahirnyi, M. (2019). Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав’я: уроки для України. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 217-226. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).325
Розділ
Всесвітня історія та міжнародні відносини