Періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про медичне обслуговування населення Уманщини

  • Tetiana Kuznets Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-9282-110X
Ключові слова: газета «Заря», газета «Киевлянин», Уманщина, Уманське повітове земство, охорона здоров’я

Анотація

Стаття містить систематизовану інформацію з київських газет «Заря» та «Киевлянин» про стан медичного обслуговування населення одного з найбільших повітів Київської губернії – Уманського. На основі виявлених 25-ти публікацій зроблено висновок про те, що рівень охорони здоров’я населення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. був низьким. Тільки з утворенням земств і передачі з 1904 р. в їх підпорядкування лікарень, стан медичного обслуговування почав поліпшуватися. Уманське виборне повітове земство, яке було створене у 1911 р., зуміло налагодити співпрацю з міською управою Умані у площині спільної діяльності щодо будівництва міської лікарні, лікарні для хронічно хворих, поліклініки, що значно підвищило рівень надання лікарської допомоги населенню.

Посилання

Demochani (1882). Uman [Uman]. Kiev [in Russian].

Kotsur, N.I. (2010). Rol zemstv u stanovlenni vitchyznianoi hihiieny v Ukraini (druha polovyna 19 – pochatok 20 stolittia) [The role of zemstvos in the formation of domestic hygiene in Ukraine (second half of XIX – early XX century)]. Volynski istorychni zapysky: zbirnyk naukovykh prats, (5), 13-19 [in Ukrainian].

Kotsur, N.I. (2012). Stanovlennia i rozvytok hihiienichnoi nauky v Ukraini (druha polovyna 19 – 20-ti rr. 20 stolittia) [Formation and development of hygiene science in Ukraine (second half of XIX – 20’s of XX century)] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian]

Kotsur, N.I. (2006). Z istorii stanovlennia i rozvytku zemskoi sanitarnoi spravy v Ukraini [History of formation and development of Zemsky sanitary business in Ukraine]. Chasopys ukrainskoi istorii. zbirnyk naukovykh statei, (5), 35-41 [in Ukrainian].

Kuznets, T.V. (2005). Naselennia Umanshchyny 19 – pochatku 20 stolittia [Population of the Uman region of the XIX – early XX century]. Kyiv [in Ukrainian].

Sakhnovskyi, O. (2014). Mikroistoriia yak napriam istorychnykh doslidzhen [Microhistory as a line of historical research]. Istorychna panorama, 18, 65-78 [in Ukrainian].

Опубліковано
31.12.2019
Як цитувати
Kuznets, T. (2019). Періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про медичне обслуговування населення Уманщини. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (4(28). https://doi.org/10.33782/eminak2019.4(28).340
Розділ
Історія України