Український визвольний рух на центрально-східному Поділлі 40-50-х років XX століття у пам’яті українців

  • Oleksiy Popovych Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України https://orcid.org/0000-0002-8920-6157
Ключові слова: ОУН(б), ОУН(м), УПА, центрально-східне Поділля, історична (національна) пам’ять, СБУ, УІНП

Анотація

Розкрито становлення та розвиток українського визвольного руху на центрально-східному Поділлі 40-50-х років ХХ ст. Реконструйовано розбудову оунівського підпілля на Поділлі. Розглянуто методи та шляхи поширення пропаганди, збереження пам’яті про ОУН й УПА в українському суспільстві у період Другої світової війни. Визначено місце та роль факторів формування історичної (національної) пам’яті про українських націоналістів в українському суспільстві. Зокрема охарактеризовано діяльність СБУ та УІНП у формування образу про ОУН та УПА в українському суспільстві.

Посилання

Bedrii, A. (1983). OUN i UPA [OUN and UPA]. Niu-York-Toronto-London [in Ukrainian].

Beliaev, V. & Rudnitskyi, M. (1956). Pid chuzhymy praporamy. Pamflety [Under other people’s flags. Pamphlets]. Kyiv: Radianskyi pysmennyk [in Ukrainian].

Beliaev, V. (1980). Ya zvynuvachuiu! Narysy i pamflety [I’m blaming! Essays and pamphlets]. Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

Butko, S.V. (Ed.) (2009). Stepan Bandera: Zbirnyk materialiv i dokumentiv [Stepan Bandera: Collection of Materials and Documents]. Kyiv: UINP [in Ukrainian].

Chartoryiskyi, M. (1951). Vid Sianu do Krymu (spomyny uchasnyka III pokhidnoi hrupy-pivden) [From Sian to Crimea (memories of the participant of the III march group-south)]. Niu-York [in Ukrainian].

Cherednychenko, V. (1978). Anatomiia zrady. Ukrainskyi burzhuaznyi natsionalizm – znariaddia antyradianskoi polityky imperializmu [The Anatomy of Betrayal. Ukrainian bourgeois nationalism is an instrument of anti-Soviet policy of imperialism]. Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

Chornovol, I. (2014). Istoryk Ruslan Zabilyi pro dopyt v SBU: «Meni skazaly, shcho zaimatysia istoriieiu nebezpechno» [Historian Ruslan Zabilyi on interrogation at SBU: «I was told that it is dangerous to deal with history»]. Retrieved from http://society.lb.ua/life/2014/12/23/290272_istorik_ruslan_zabiliy_pro_dopit.html

Danylenko, V.M. (ed.) (2009). Haluzevyi derzhavnyi arkhiv SBU: Putivnyk [The Sectoral State Archive of SSU: Guide]. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Davydenko, V. (1989). «Ukrainska povstancha armiia»: shliakh hanby i zlochyniv [Ukrainian Insurgent Army»: The Way of Shame and Crime] Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

Dmytruk, K. (1974). Bezbatchenky [Stonecutter]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Halchak, S. (2004). Syly natsionalno-vyzvolnoho spriamuvannia na terenakh Podillia v period natsystskoi okupatsii kraiu [The forces of national liberation on the territory of Podillia during the Nazi occupation of the region]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho, 4, 128-138 [in Ukrainian].

Khobot, P.V. & Shlyakhtych, R.P. (2013). Stvorennia Pivdennoi pokhidnoi hrupy OUN(B) ta yii diialnist protiahom 1939-1941 rr. [Creation of the Southern Derivative Group of OUN(B) and its Activity during 1939-1941]. Viiskovo-naukovyi visnyk, (20), 156-168 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. (1979). Prokliati narodom: Ukrainski burzhuazni natsionalisty – prysluzhnyky svitovoi reaktsii [Cursed People: Ukrainian bourgeois nationalists – servants of world reaction]. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Kuzovkov, G. (Ed.) (1973). Est takoi front. Sbornik ocherkov [There is such a front. Collection of essays]. Lvov: Kameniar [in Russian].

Lebid, M. (1993). UPA: Ukrainska Povstanska Armiia [UPA Swan: Ukrainian Insurgent Army]. Drohobych: «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Liubovets, O. (2013). Natsionalna pam’iat v Ukraini: rehionalnyi aspekt [National memory in Ukraine: regional aspect]. Natsionalna ta istorychna pam’iat, 6, 117-125 [in Ukrainian].

Maslovskyi, V. (1975). Zhovto-blakytna mafiia. Pro zlodiiannia ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv [Yellow-blue mafia. On the atrocities of Ukrainian bourgeois nationalists]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Matla, Z. (1952). Pivdenna pokhidna hrupa [Southern marching band]. Toronto: «Nasha knyhozbirnia» [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (1953). Ukrainska Povstanska Armiia 1942-1952 [Ukrainian Insurgent Army 1942-1952]. Miunkhen [in Ukrainian].

Myzak, N.S. & Gorbatiuk, V.I. (2006). Za tebe, sviata Ukraino. Kam’ianets-Podilska oblast u vyzvolnii borotbi OUN, UPA [For You, Saint Ukraine. Kamianets-Podilska Oblast in the Liberation Struggle OUN, UPA]. Vol. V. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Rusnchenko, A.M. (2002). Narod zburenyi: Natsionalno­vyzvolnyi v Ukraini i natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940-1950-kh rokakh [People are upset: National-Liberation in Ukraine and National movements of Opposition in Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia in the 1940s-1950s]. Kyiv: Vydavnytstvo «Pulsary» [in Ukrainian].

Rutskyi, M. (2010). Diialnist OUN i UPA na Slavutchyni [Activities of the OUN and UPA in Slavutchina]. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]. Istorychni nauky, (16), 123-133 [in Ukrainian].

Savka, B. (2009). Ostanni na poli slavy. Z istorii natsionalno-vyzvolnoi borotby kintsia 40-kh – pochatku 50-kh rokiv na tereni Chortkivskoi okruhy OUN [Last on the field of glory. From the history of the national liberation struggle of the late 40’s – early 50’s on the territory of the OUN’s Chortkiv district]. Ternopil: Dzhura [in Ukrainian].

Serhiichuk, V. (2005). Ukrainskyi zdvyh: Podillia [The Ukrainian Move: Podillia]. Kyiv [in Ukrainian].

Shankovskyi, L. (1958). Pokhidni hrupy OUN (Prychyny do istorii pokhidnykh hrup OUN na tsentralnykh i skhidnykh zemliakh Ukrainy v 1941-1943 rr.) [Derivatives of the OUN (Reasons for the History of Derivative Groups of the OUN in the Central and Eastern Lands of Ukraine in 1941-1943)]. Miunkhen: «Ukrainskyi samostiinyk» [in Ukrainian].

Slobodianiuk, P.Y. (2007). Voienne lykholittia na Podilli (1941-1945 rr.) [Military war on Podillya (1941-1945)]. Kam’ianets-Podilskyi: PP «Medobory-2006» [in Ukrainian].

Sodol, P. (1994). Ukrainska povstancha armiia, 1943-49. Dovidnyk [Ukrainian Insurgent Army, 1943-49. Directory]. Vol. I. Niu-York [in Ukrainian].

Soldatenko, V. (2013). Istoriia i pam’iat: korotki sub’iektyvni notatky [History and memory: brief subjective notes]. Natsionalna ta istorychna pam’iat. Zbirnyk naukovykh prats, 9, 3-33 [in Ukrainian].

Volodymyriv, B. (2004). Povernennia iz zabuttia: diialnist natsionalistychnoho pidpillia na Letychivshchyni pid chas Druhoi svitovoi viiny v 1941-1943 rokakh [Return from oblivion: activity of the nationalist underground in the Letychiv region during the Second World War in 1941-1943]. Letychiv [in Ukrainian].

Опубліковано
31.12.2019
Як цитувати
Popovych, O. (2019). Український визвольний рух на центрально-східному Поділлі 40-50-х років XX століття у пам’яті українців. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (4(28). https://doi.org/10.33782/eminak2019.4(28).347
Розділ
Історія України