Культурна «модернізація» урбанізованих спільнот

  • Ihor Kryvosheia Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-1429-8293
Ключові слова: рецензія, культура, Російська імперія, урбанізація, історія міста, О. Прищепа

Анотація

Рецензія на книгу: Прищепа О. «Місця зустрічі»: культурне довкілля міст Правобережної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.): монографія. Рівне: М. Дятлов, 2019. 688 с.

Посилання

Pryshchepa, O. (2019). «Mistsia zustrichi»: kulturne dovkillia mist Pravoberezhnoi Ukrainy (kinets XVIII – pochatok XX st.): monohrafiia [«Meeting places»: the cultural environment of the cities of Right-Bank Ukraine (end of XVIII – beginning of XX century): monograph]. Rivne: M. Diatlov, 2019. 688 s.

Опубліковано
31.12.2019
Як цитувати
Kryvosheia, I. (2019). Культурна «модернізація» урбанізованих спільнот. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (4(28). https://doi.org/10.33782/eminak2019.4(28).361
Розділ
Сторінка рецензента