Бій брига «Меркурій» з турецькими лінійними кораблями 14 травня 1829 р.: спроба реконструкції

  • Yuriy Guzenko Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського http://orcid.org/0000-0001-6500-4705
  • Volodymyr Kuzovkov Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського http://orcid.org/0000-0001-7263-6137
Ключові слова: бриг «Меркурій», О.І. Казарський, В.І. Меліхов, російсько-турецька війна 1828-1829 рр., турецькі лінійні кораблі, «Реал-бей», «Selіmiye»

Анотація

У статті представлено спробу реконструкції бою, що стався між російським бригом «Меркурій» і турецькими лінійними кораблями 14 травня 1829 р. під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. Базуючись на технічних характеристиках кораблів-учасників бою, документах, спогадах сучасників події та нових джерелах, автори розвінчують загальноприйняту версію конфлікту, що була прикладом героїзації російської військово-морської історії. Запропоновані числові дані, наведені факти підтверджують непоодинокий характер таких випадків.

Посилання

Андриенко В.Г. До и после Наварина. Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Terra Incognita, 2002. 512 с.

Атавин Г.А. Бой брига «Меркурий» // Гангут. 2001. № 28. С. 16-22.

Белкин С.И. Рассказы о знаменитых кораблях. Ленинград: Судостроение, 1979. 256 с.

Боевая летопись русского флота. Хроника важнейших событий военной истории руського флота с ІХ в. по 1917 г. / Под ред. доктора военно-морских наук капитана 1 ранга Н.В. Новикова. Москва: Военное издательство Министерства вооруженных сил Союза ССР, 1948. 492 с.

Веселаго Ф.Ф. Краткая история русского флота. Москва: Вече, 2009. 432 с.

Доценко В.Д. Морские битвы России XVIII-XX веков / Под ред. проф. адмирала В.Н. Поникаровского. Санкт-Петербург: Полигон, 2002. 224 с.

История отечественного судостроения. Парусное деревянное судостроение ІХ-ХІХ вв. Санкт-Петербург: Судостроение, 1994. 472 с.

История российского флота. Иллюстрированное издание. Современная версия. Москва: Эксмо, 2007. 675 с.

Мамышев В.Н. Флигель-адъютант его императорского величества капитан 1-го ранга Александр Иванович Казарский // Жизнеописания русских военных деятелей. Санкт-Петербург, 1886. Т. І. Вып. 2. С. 1-20.

Мелихов В.И. Описание действий Черноморского флота в продолжение войны с Турцией в 1828 и 1829 годах // Морской сборник. 1850. Т. 3.

Мелихов В.И. О пленении фрегата «Рафаил» // Морской сборник. 1873. № 7.

Морские сражения русского флота. Воспоминания. Дневники. Письма. Москва: Военное издательство, 1994. 560 с.

Мязговский Е.А. История Черноморского флота 1696-1912. Санкт-Петербург, 1914. 113 с.

Появление турецкого флота на Черном море в 1829 г. // Морской сборник. № 10. Т. 4. С. 291-326.

Рижева Н.О. Історія суднобудування на теренах України (від давніх до новітніх часів). Київ: ПП Сергійчук М.І., 2008. 476 с.

Рыкачев А.П. Записки, выведенные на эскадре Л.П. Гейдена // Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма / Сост. В.Г. Оппоков. Москва: Воениздат, 1994. С. 272-291.

Чернышев А. Великие сражения русского парусного флота. Москва: Яуза: Эксмо, 2010. 416 с.

Чернышев А.А. Российский парусный флот. Справочник в 2-х т. Москва: Воениздат, 2002. Т. 2. 480 с.

Чубинский В. Минная война // Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма / Сост. В.Г. Оппоков. Москва: Воениздат, 1994. С. 365-390.

Шабо-Арно Ш. История военных флотов. Санкт-Петербург: Типография Морского министерства, 1896. 541 с.

Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. Из истории Восточного вопроса. Москва: Наука, 1975. 227 с.

Шигин В.В. Неизвестная война императора Николая І. Москва: Вече, 2013. 384 с.

Шигин В.В. Тайна брига «Меркурий». Неизвестная история Черноморского флота. Москва: Вече, 2015. 352 с.

Широкорад А.Б. 200 лет парусного флота России. 1696-1891. Москва: Вече, 2007. 448 с.

Aksan V.H. Ottoman wars 1700-1870: an empire besieged. New York: Routledge, 2007. 599 p.

Anderson R.C. Naval war in the Levant. Prinston: Prinston university press, 1952. 619 p.

Jane F.T. The imperial Russian navy: its past, present and future. London: W. Thacker and Co, 1899. 756 p.

Langensiepen B., Guleryuz A. The Ottoman Steam Navy 1828-1923. London: Conway Maritime Press, 1995. 211 p.

Uyar M., Erickson E.J. A military history of the Ottomans: from Osman to Ataturk. Santa-Barbara: Praegers security international, 2009. 379 p.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Guzenko, Y., & Kuzovkov, V. (2018). Бій брига «Меркурій» з турецькими лінійними кораблями 14 травня 1829 р.: спроба реконструкції. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 5-19. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/43
Розділ
Історія України