Ukrainian Society at Initial Stage of Ukrainian Revolution (March – November 1917): to the Issue of Political Emancipation of Women in Ukraine

Keywords: Ukrainian women, women’s movement, political emancipation of women, political consciousness of women

Abstract

The paper is devoted to the problem of activating the political consciousness of women in Ukraine. The study and promotion of this issue can have a positive impact on the development of the Ukrainian women’s movement and the achievement of de facto gender parity in the field of public authority in Ukraine.

1917 should be considered as one of the important periods in the women’s history of Ukraine since at that time a new vector of its development came into force: active politicization of women’s consciousness with their civic activity stimulating by appointing women to executive positions in national bodies of state power in the first and second stages of the Central Rada of Ukraine period.

Unlike Russian society, Ukrainian society did not expect an official change in the gender policy of the Provisional Government, but immediately showed its readiness for national democratic transformations to achieve gender parity, in particular, started to involve socially active women in building up of Ukrainian statehood since the beginning of the Ukrainian Revolution of 1917-1921.

Socially active women were the representatives of the Ukrainian national liberation movement. The revival of Ukrainian statehood, democracy, and gender parity in the society were considered being its most important ideological principles.

In 1917-1921, Ukrainian society reached a qualitatively new level in the politicization of women's consciousness. It was evidenced by the creation and effective activity of a unifying, for all women’s organizations of Ukraine, center – the Union of Ukrainian Women, socially useful work in the bodies of state power, deputizing in the Central Rada of Ukraine, and membership in the Little Rada.

The actual transformation of a woman from an object into a subject of political activity was accompanied not only by positive reactions of Ukrainian society to the process but also by critical interpretation of their activities by members of the Ukrainian national liberation movement of the Central Rada of Ukraine.

References

Bohachevska-Khomiak, M. (1995). Bilym po bilomu: Zhinky v hromadskomu zhytti Ukrainy, 1884-1939 [White on White: Women in Public Life in Ukraine, 1884-1939]. Kyiv [in Ukrainian].

Fatkhutdinova, I. (2015). Rol ukrainskoi zhinky v sim’i ta suspilstvi [The role of Ukrainian women in the family and society]. Naukovyi visnyk. Seriia «Filosofiia», 45 (Vol. I), 62-84 [in Ukrainian].

Filipenko, L. (2011). Rosiiski zhinochi zhurnaly pochatku XX stolittia: rozmaittia typiv ta napriamiv [Russian women’s magazines of the early twentieth century: a variety of types and trends]. Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii: zbirnyk naukovykh prats, 14, 307-316 [in Ukrainian].

Kyriienko, A. (2007). Pershi khvylyny Ukrainskoi revoliutsii u spohadakh Liudmyly Starytskoi-Cherniakhivskoi [The first minutes of the Ukrainian revolution in the memoirs of Liuudmyla Starytska-Cherniakhivska]. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, 12, 517-533 [in Ukrainian].

Kobchenko, K. (2012). Genderni zminy v ukrainskomu suspilstvi v seredyni XIX – na poch. XX st. yak skladova yevropeiskykh tsyvilizatsiinykh protsesiv [Gender changes in the Ukrainian society in the middle XIX – early XX century as a component of European civilizational processes]. Ukrainoznavchyi almanakh, 8, 271-274 [in Ukrainian].

Kocherha, O. (2012). Sofiia Rusova pro rol zhinky u suspilnomu rozvytku [Sofia Rusova on the role of women in social development]. Retrieved from: https://eprints.oa.edu.ua/5362/1/6.pdf [in Ukrainian].

Kudlai, O. (2013). Protokoly zasidan Komitetu Ukrainskoi Tsentralnoi Rady (kviten 1917 r.) [Protocols of the meetings of the Ukrainian Central Rada Committee (April 1917)]. Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rr., 9, 320-383 [in Ukrainian].

Labur, O. (2019). «Vikno mozhlyvostei?»: henderna sytuatsiia na khvyli revoliutsiinoi polityky z liutoho 1917 r. v Ukraini [«Window of Opportunities?»: Gender Situation on the Wave of Revolutionary Politics from February 1917 in Ukraine]. Storinky istorii: zbirnyk naukovykh prats, 49, 42-58 [in Ukrainian].

Mishchenko, D. (2011). Polityzatsiia ukrainskoho zhinochoho rukhu naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [Politicization of the Ukrainian women’s movement in the late 19th – early 20th centuries]. In Zbirnyk naukovykh prats studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh «Moloda nauka – 2011» (Vol. 5, pp. 113-115). Zaporizhzhia: Prosvita [in Ukrainian].

Morshchakova, O. (2012). Istoryko-sotsialni ta pravovi aspekty hendernoi rivnosti [Historical, social and legal aspects of gender equality]. Retrieved from: http://divovo.in.ua/download/morshakova-o-s-istoriko-socialeni-ta-pravovi-aspekti-gendernoy.doc [in Ukrainian].

Mudra, I., Kutsa, M. (2018). Evoliutsiia ukrainskykh zhinochykh zhurnaliv [Evolution of Ukrainian women’s magazines]. Sotsialni komunikatsii, 6 (58), 45-49 [in Ukrainian].

Muzhuk, M. (2014). Suspilno-pravovyi status ta hromadsko-politychna diialnist zhinok Chernihivshchyny u period natsionalno-kulturnoho vidrodzhennia XIX – pochatku XX st. [Social and legal status and social and political activities of women of Chernihiv region during the national and cultural revival of the 19th – early 20th centuries]. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/44337/ [in Ukrainian].

Oliinyk, N. (2013). Osoblyvosti zaluchenosti zhinok u hromadsko-politychni protsesy (seredyna XIX st. – pochatok XX st.) [Peculiarities of women’s involvement in social and political processes (mid-nineteenth century – early twentieth century)]. Gileya: Hileia: naukovyi visnyk, 72, 75-80 [in Ukrainian].

Oliinyk, N. (2013). Hromadsko-politychna aktyvnist ukrainskykh zhinok (1917-1939 rr.) [Social and political activity of Ukrainian women (1917-1939)]. Kyiv [in Ukrainian].

Nestertsova-Sobakar, O. (2016). Pravove stanovyshche zhinky na ukrainskykh zemliakh u skladi Rosiiskoi imperii u druhii polovyni XIX – na pochatku XX st.: monohrafiia [The legal status of women in the Ukrainian lands within the Russian Empire in the second half of the XIX – early XX century: monograph]. Dnipro: DGUVD [in Ukrainian].

Onishchenko, O. (2008). Zhinky v suspilno-politychnomu zhytti Ukrainy. 1917 rik [Women in the social and political life of Ukraine. 1917]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Onishchenko, О. (2016). Zhinky v Ukrainskii Tsentralnii Radi [Women in the Ukrainian Central Rada]. Literatura ta kultura Polissia. Seriia: Istorychni nauky, 85, 81-90 [in Ukrainian].

Onishchenko, О. (2015). Transformatsiia hendernykh stereotypiv u konteksti revoliutsiinykh podii 1917 roku [Transformation of gender stereotypes in the context of the revolutionary events of 1917]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Henderni doslidzhennia, 1, 157-169 [in Ukrainian].

Petryshyna, L. (2016). Henderni osoblyvosti ukrainskoho natsionalnoho rukhu XIX – pochatku XX st. [Gender characteristics of the Ukrainian national movement in the 19th – early 20th century]. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 2-2211, 14-19 [in Ukrainian].

Petryshyna, L. (2006). Zhinochyi rukh v Ukraini u 1917 r. [Women’s movement in Ukraine in 1917]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho. Seriia: Istorychni nauky, 1, 145-149 [in Ukrainian].

Potapiuk, L. (2015). Diialnist zhinochykh hromad v Ukraini yak dzherelo zabezpechennia gendernoho parytetu (druha polovyna XIX – persha tretyna XX stolittia) [The activity of women’s communities in Ukraine as a source of ensuring gender parity (second half of the 19th – first third of the 20th century)]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, 1, 18-23 [in Ukrainian].

Rychtytska, D. (1996). Ukrainska zhinka v dzerkali zhyttia i borotby [Ukrainian woman in the mirror of life and struggle]. Vyzvolnyi shliakh, 5, 518-528 [in Ukrainian].

Romantsov, V. (2015). Suspilni protsesy v Mariupolskomu poviti na pochatku revoliutsii (vesna 1917 r.) [Public processes in the Mariupol district at the beginning of the revolution (spring 1917)]. Skhid, 3, 64-67 [in Ukrainian].

Smolii, V. (Ed.). (1996). Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy [Ukrainian Central Rada: documents and materials]. Vol. 1: March 4 – December 9, 1917. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Smoliar, L. (2000). Zhinochi doli v konteksti istorii ukrainskoi derzhavnosti [Women’s destinies in the context of the history of Ukrainian statehood]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 7, 10-15 [in Ukrainian].

Smoliar, L. (Ed.). (1999). Zhinochi studii v Ukraini: Zhinka v istorii ta sohodenni [Women’s Studios in Ukraine: Woman in History and Present]. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].

Stashyna, I. (2008). Feministychnyi rukh krain Zakhodu ta zhinochyi rukh v Ukraini: ekskurs v mynule [The Feminist Movement of Western Countries and the Women’s Movement in Ukraine: An Excursion into the Past]. Mova i kultura, 10, 166-173 [in Ukrainian].

Tymchenko, Zh. (1982). Uchast zhinok-robitnyts Kyieva u revoliutsiinii borotbi (berezen 1917 – sichen 1918 r.) [Participation of women workers in Kiev in the revolutionary struggle (March 1917 – January 1918)]. Ukrainian historical journal, 1, 57-65 [in Ukrainian].

Verstiuk, V. (2009). Sklad i struktura Ukrainskoi Tsentralnoi Rady [Composition and structure of the Ukrainian Central Rada]. Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv, 4, 5-30 [in Ukrainian].

Yadlovska, A. (2008). Problema etnichnykh menshyn Ukrainy v materialakh Z’izdu narodiv Rosii [The problem of ethnic minorities in Ukraine in the materials of the Congress of the peoples of Russia]. Naukovi pratsi Mykolaivskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu imeni P. Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Istorychni nauky, Vol. 83 (70), 33-39 [in Ukrainian].

Yatsenko, L. (2008). Zhinochyi rukh Ukrainy: etapy stanovlennia [Women’s movement in Ukraine: stages of formation]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh prats, 21, 386-390 [in Ukrainian].

Zhuravskyi, V. (1992). Bahatopartiina ukrainska derzhava na pochatku XX st.: prohramni dokumenty pershykh ukrainskykh politychnykh partii [Multi-party Ukrainian State in early of the 20th century: program documents of the first Ukrainian political parties]. Kyiv [in Ukrainian].

Published
01.10.2020
How to Cite
MotuzV. (2020). Ukrainian Society at Initial Stage of Ukrainian Revolution (March – November 1917): to the Issue of Political Emancipation of Women in Ukraine. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (3(31), 98-110. https://doi.org/10.33782/eminak2020.3(31).439
Section
History of Ukraine