Convict Prisons of Ukraine in Context of Reforming Penitentiary System of the Russian Empire (second half of 19th – early 20th century)

  • Lidiia Bilichenko Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0001-5547-9248
Keywords: convict prison, penitentiary reform, Novo-Borysohlibsk central convict prison, Novo-Bilhorod central convict prison, Kharkiv convict prison, Kherson convict prison, Mykolaiv convict prison

Abstract

The reform of the convict prison system in the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th century is studied in the paper. It is found out that the establishing of convict prisons on the territory of Ukraine is connected with the penitentiary reform of Emperor Alexander II in 1869, as a result of which Novo-Borysohlibsk and Novo-Bilhorod central convict prisons were established in Kharkiv Province. It is proved that the main reason for the establishing of convict prisons in Ukraine was the rise of the revolutionary movement and the increase in the number of people sentenced to hard labor for revolutionary propaganda.

It is noted that the discontent of Chief of Gendarmes Mezentsev with the regime of convict political prison in Kara in the 1860s and 1870s played a significant role in the establishment of central convict political prisons in Kharkiv Province. The regime there was softer, while the Chief of the Gendarmes was a supporter of the most severe penalty for the members of the revolutionary movement. So, Mezentsev created central convict political prisons, in which he established a special regime on the model of Alexei Ravelin.

It is found out that as a result of the penitentiary reform of 1906-1907, Kharkiv, Kherson, and Mykolaiv convict prisons were established on the territory of Ukraine.

References

Alchevskii, K. (1911, December 6). Na nikolaevskoi katorge [In the Nikolaev penal servitude]. Utro (Kiev), № 1515, 7 [in Russian].

Andreev, V. (1973). Prosvetitelskaia deiatelnost ssylnykh narodnikov v Sibiri (70-90 gg. XIX v) [Educational activity of exiled populists in Siberia (70-90 years of the XIX century)]. In Ssylnye revoliutsionery v Sibiri (Vol. I, pp. 26-51). Irkutsk [in Russian].

Belyi, D.A. (Comp.) (1911). Adresnaia i spravochnaia kniga vsego Nikolaeva na 1912 god [Address and reference book of all Nikolaev for 1912]. Nikolaev [in Russian].

Burdina, D. (2017). Katorga na Sakhaline v kontse XIX – nachale XX vv. [Hard labor on Sakhalin in the late 19th – early 20th centuries]. Molodoi uchenyi, 1 (135), 370-374 [in Russian].

Chuvashova, E. (1995). Ssylnye anarkhisty v Vostochnoi Sibiri (1907 – fevral 1917 gg.) [Exiled anarchists in Eastern Siberia (1907 – February 1917)]. (Candidate’s thesis). Irkutsk [in Russian].

Feldshtein, G. (1893). Ssylka. Ocherki eie genezisa, znacheniia, istorii i sovremennogo sostoianiia [Exile. Essays on its genesis, meaning, history and current state]. Moskva [in Russian].

Filatov, A. (2007). Ssylka i katorga v rossiiskom imperskom zakonodatelstve XVI – nachala XX veka (obzor) [Exile and hard labor in the Russian imperial legislation of the 16th – early 20th centuries (review)]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Istoriia, filologiia, T. 7 (1), 122-127 [in Russian].

Foinitskii, I. (1874). Russkaia karatelnaia sistema [Russian punitive system]. Sankt-peterburg [in Russian].

Gavrilov, S. (2010, September 8-14). Staraia tiurma [Old prison]. Nash golos, 36 (250), P. 7 [in Russian].

Gernet, M. (1961). Istoriia tsarskoi tiurmy. T. 3. [The history of the imperial prison. Vol. 3]. Moskva [in Russian].

Halkin, K. (1927). Po tsarskym viaznytsiakh. 1905-1907 [Through the royal prisons. 1905-1907]. Kyiv [in Ukrainian].

Ivanov, A. (2013). Sibirskaia politicheskaia ssylka XVII – nachala XX v. v issledovaniiakh sovremennikov [Siberian political exile of the 17th – early 20th centuries in the research of contemporaries]. Irkutsk [in Russian].

Kazarian, P. (1996). Olekminskaia politicheskaia ssylka 1826-1917 gg. [Olekminsk’ political exile 1826-1917]. Yakutsk [in Russian].

Kovalik, S. (1924). Revoliutsionery-narodniki v katorge i ssylke (po lichnym vospominaniiam) [Revolutionary populists in hard labor and exile (According to personal memories)]. Katorga i ssylka, 4, 139-171 [in Russian].

Levchenko, L. (2019). Mykolaivskyi pikluvalnyi pro tiurmy komitet yak orhan upravlinnia tiuremnym hospodarstvom ta opiky nad viazniamy [Mykolayiv Prison Trusteeship Committee as a Prison Management and Prison Guard]. Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy, 3, 44-58 [in Ukrainian].

Petrenko, N. (2009). Organizatsiia i pravovoe regulirovanie rezhima ispolneniia nakazaniia v katorzhnykh tiurmakh Rossiiskoi imperii v nachale XX veka [Organization and legal regulation of the regime of execution of punishment in convict prisons of the Russian Empire at the beginning of the 20th century]. Mariiskii yuridicheskii vestnik, 7, 28-39 [in Russian].

Shchukin, V. (2021). Obshchestvennaia blagotvoritelnost i popechitelstvo v penitentsiarnykh uchrezhdeniiakh Rossiiskoi imperii [Public charity and guardianship in the penitentiary institutions of the Russian Empire]. Naukovi pratsi Natsionalnogo universitetu Odeska yurydychna akademiia, 11, 456-463 [in Russian].

Shenmaier, I. (1997). Esery v katorzhnykh tiurmakh Vostochnoi Sibiri 1907-1917 gg. [Social Revolutionaries in the convict prisons of Eastern Siberia in 1907-1917]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Irkutsk [in Russian].

Tokalenko, P. (2015). Reaktsiina polityka tsaryzmu na pivdni Ukrainy u roky Pershoi rosiiskoi revoliutsii 1905-1910 rokiv: statystychnyi vymir [The reactionary policy of tsarism in the south of Ukraine during the First Russian Revolution of 1905-1910: a statistical dimension]. Eminak, 4, 32-37 [in Ukrainian].

Published
01.07.2021
How to Cite
Bilichenko, L. (2021). Convict Prisons of Ukraine in Context of Reforming Penitentiary System of the Russian Empire (second half of 19th – early 20th century). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2(34), 95-104. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).518
Section
History of Ukraine