Архівно-кримінальна справа С.Є. Барвінського (Усика): Уманський мартиролог репресованих

  • Olha Skus Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0001-5063-451X
Ключові слова: політичні репресії, С. Барвінський (Усик), обвинувачений, слідство, кримінальна справа

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження життєвого шляху репресованого НКВС на початку 1930-х рр. директора Уманського плодоягідного інституту – Степана Євтихійовича Барвінського (Усика). На основі аналізу архівно-кримінальної справи встановлено його активну партійну роботу з 1919 р., проте під час «чисток партії» у 1933 р. він був звинувачений в антирадянській діяльності та заарештований НКВС. Обвинувачений у злочинних діях за ст. 54-13 КК УСРР, С. Барвінський (Усик) винним себе не визнав. У результаті справу було закрито заступником прокурора у спецсправах УСРР.

Посилання

Автобіографія Барвінського Степана Євтихійовича // Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 186-187.

Бажан О. Вертикаль терору: діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937-1938 роках. Наукові записки НаУКМА. 2016. Т. 182. Історичні науки. С. 41-48.

Виписка з протоколу Уманської районної комісії чистки партії, осередку Уманського плодоягідного інституту // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 4-6.

Висновки про стан та роботу партколективу Уманського навчального плодоягідного комбінату // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 7-11.

Головчук А.Ф., Коваль А.У., Недвига М.В. Уманський національний університет садівництва (1844-2011). Літопис становлення і визнання. Вінниця: ТОВ «Консоль», 2012. 240 с.

Даниленко В., Касьянов Г. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). Київ, 1991. 96 с.

Дело № 595 по обвинению Барвинского Степана Евтихиевича по ст. 54-13 УК УССР. 30 октября 1933 г. – 27 августа 1934 г. // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. 299 арк.

Кузьменко М. Науково-педагогічна інтелігенція в УРСР 20-30-х років: соціально-професійний статус та освітньо-культурний рівень. Донецьк, 2004. 456 с.

Марочко В., Хілліг Г. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941). Київ, 2003. 302 с.

Обвинувальний висновок у справі С.Є. Барвінського (Усика) // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 280-285.

Окіпнюк В. Штатна структура і персональний склад прокурорського нагляду за органами державної безпеки радянської України в 1920-1930-х рр. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2011. № 2. С. 137-183.

Онопрієнко В. Репресована наука України. Київ, 1990. 65 с.

Постанова заступника прокурора в спецсправах УСРР від 25.08.1934 р. // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 294.

Реабілітовані історією. Черкаська область: научное издание. Кн. 7. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2010. 654 с.

Список осіб, які підлягають виклику на судове засідання у справі С.Є. Барвінського (Усика) // ДАЧО. Ф. Р-5625. Оп. 1. Спр. 6118. Арк. 244.

Шаповал Ю. Україна XX ст. : особи та події в контексті важкої історії. Київ, 2001. 560 с.

Шаповал Ю.І. «Контрреволюційної боротьбистської організації» справа 1935. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2009. Т. 5: Кон-Кю. С. 106.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Skus, O. (2018). Архівно-кримінальна справа С.Є. Барвінського (Усика): Уманський мартиролог репресованих. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 43-48. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/55
Розділ
Історія України