Становлення та розвиток Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського

  • Taras Zaiets Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв https://orcid.org/0000-0002-4082-5766
Ключові слова: коледж культури і мистецтв, Гадяч, учбовий процес, історія

Анотація

У статті проаналізовано та систематизовано дані про історичний шлях розвитку Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського. За багаторічну історію коледж не раз змінював назву, зміст навчального процесу, проте головне його завдання – збереження та розвиток української національної культури, зокрема Полтавщини, – залишається незмінним.

В умовах сьогодення Гадяцький коледж культури і мистецтв вдало поєднує у собі найкращі традиції української національної культури та сучасні освітні інновації.

Посилання

Відсвяткували 75-річчя Гадяцького училища культури [В. Криворучко]. Свобода слова (Гадяч-Лохвиця-Липова Долина). 2010. 25 вересня.

Гадяцьке училище культури / За ред. А.В. Кудрицького. Полтавщина: енцикл. довідник. Київ: УЕ, 1992. С. 1024.

Гадяцькому училищу культури – 80. Гадяцький вісник. 2015. 5 черв. С. 6,11.

Головець В. Музичне життя Полтави наприкінці ХІХ ст. – у першій половині ХХ ст. Рідний край: Альманах. 2000. № 2 (№ 3). С. 112-120.

Замлинська О.В. Культурне життя в Україні 1943-1953 рр.: дис… канд. іст. наук. 07.00.02. НАН України, Інститут історії України. Київ, 1995. 219 с.

Збірник нормативних документів на допомогу керівникам закладів культури / за ред. А.Ф. Мироненко. Київ, 1997.

Євстігнєєва Н.І. Полтавщина очима студентства. Імідж сучасного педагога. Полтава, 2006. Вип. 2 (61). С. 30-33.

Івахненко Л.Я. До 100-річчя Полтавського музичного училища

ім. М. Лисенка. Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали II наукової конференції «Вайнгортівські читання», грудень 2003 р. Полтава. 2003. С. 116-126.

Криворучко В. Гадяцькому училищу культури – 75. Село Полтавське. 2010. 17 вересня. С. 7.

Литвиненко А.І. Музична культура Полтавщини ХІХ – початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства: дис.… канд. мистецтвознав.: 17.00.01 «Теорія та історія культури». Нац. музична академія України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2006. 207 с.

Лобач О.О. Творчі портрети вчителів музичного мистецтва Полтавщини: Навчально-методичний посібник до курсу «Методика музичного виховання школярів» для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика». Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2006. 78 с.

Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / Укладачі: Лобач О.О.; Халецька Л.Л. Полтава: ПОІППО, 2009. С. 42-51.

Насменчук А.М. Гадяцьке училище культури ім. І. П. Котляревського: 50 років на Полтавщині. Гадяцький вісник. 2005. 26 лют.

Нестеренко Л.М. Музичні преференції: сутність, зміст, принципи формування. Вісник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (Київ). Серія: Соціологічні науки. 2012. № 1 (61). С. 35-42.

Поліщук Л.О. Анімація в діяльності закладів культури України. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2014. Вип. 15. С. 71-76.

Рішення 3-го пленарного засідання 11-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради 7-го скликання від 9.12.2016 р. № 300 «Про зміну назви комунального вищого навчального закладу «Гадяцьке училище культури ім. І.П. Котляревського» назва закладу змінена на Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського».

Ротач П.П. Полтавська Шевченкіана: Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. Полтава: Дивосвіт. Кн. I, 2005. Кн. II, 2007.

Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження передмість Полтавської фортеці. Київ: НАНУ, УТОПІК, 2016. 140 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Zaiets, T. (2018). Становлення та розвиток Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 49-54. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/56
Розділ
Історія України