Social and Political Activity of Poles of Uman Povit at the Beginning of the 20th Century in Coverage of ‘Kievlyanin’ Newspaper

Keywords: imperial policy of Russification, depolonization, Polish question, newspaper ‘Kievlyanin’, Uman povit, the State Duma, zemstvos in Ukraine

Abstract

The purpose of the research paper is to analyze the publications about the social and political activities of the Poles of Uman povit at the beginning of the 20th century found in ‘Kievlyanin’, the newspaper of the province. This will contribute to a better understanding of the deep essence of the Polish-Russian antagonism, which was intensified by the imperial power to reduce Polish political influence.

The scientific novelty of the study is in the detailed analysis of the attention of ‘Kievlyanin’, a conservative (within the studied chronological boundaries) newspaper of the province, to Russian imperial policy regarding the social and political activity of the Poles during the years of elections to the State Duma and the formation of elected zemstvos. It is found out that the newspaper focused much of its attention on the efforts of the imperial authorities to limit the participation of Poles in the political process, leaving them the only field of activity, namely their functioning in local zemstvos.

Conclusions. It is found out that the newspaper ‘Kievlyanin’, which was of mass circulation and was distributed throughout the whole South-West region, published materials about the Russian-Polish antagonism on the incorporated Ukrainian territories. Publications about the social and political activity of the Poles within one povit at the beginning of the 20th century give reason to conclude that the Empire’s Russificational policy was aimed at reducing Polish political influence. The years of elections to the State Duma, the first representative body of power in the Russian Empire, and the formation of elected bodies of local self-government – zemstvos, were a favorable time for the intensification of Poles’ activity. Materials published in 1906-1912 in the columns of ‘Kievlyanin’ about the participation of the Poles of the povit in those processes supplement the information about the essence of the depolonization policy. Participation of the Poles in social and political life was regulated by such measures as the prohibition of concluding agreements during the elections to the State Duma and introducing of Polish and Russian curias during the formation of elected zemstvos. The Russian authorities left only functioning in local zemstvos for the vigorous activity of the Poles. The rhetoric of newspaper publications on this issue indicates a sympathetic attitude of the conservative ‘Kievlyanin’ to the possibilities of the Poles’ participation in social and political life in Ukrainian lands at the beginning of the 20th century.

References

Bartoszewicz, J. (1912). Na Rusi: poski stan posiadania (kraj, ludność, ziemia). Kijów [in Polish].

Bazhenova, S.E. (2020). Na pohranychchi kultur. Kulturne i hromadsko-politychne zhyttia polskoho naselennia Pravoberezhnoi Ukrainy u ХІХ – na pochatku ХХ st. [On the border of cultures. Cultural and social and political life of the Polish population of Right-Bank Ukraine in the 19th and early 20th centuries]. Kamianets-Podilskyi: Zvoleiko D.H. [in Ukrainian].

Bilobrovets, O.M. (2019). Poliaky v Ukraini: suspilno-politychnyi ta kulturnyi aspekty. 1914-1918 rr. [Poles in Ukraine: socio-political and cultural aspects. 1914-1918] (Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Bovua, D. (2020). Trykutnyk Pravoberezhzhia: tsarat, shliakhta i narod. 1793-1914 rr. [The triangle of the Right Bank: the tsar, the nobility and the people. 1793-1914]. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Klio» [in Ukrainian].

Burzyński, K. (1909). Przejawy życia politycznego na Rusi od roku 1905. Kraków [in Polish].

Bylski, L. (1910). Rzut oka na kwestyę polską w dobie obecnej. Kraków [in Polish].

Ciesielski, S., Kulak, T. & Matwijowski, K. (1994). Historia. Polska-kresy-polacy. Studia historyczne. Wrocław [in Polish].

Cherkaska, N. (2008). Polska shliakhta na Pravoberezhnii Ukraini pochatku ХХ stolittia: natsionalna ideia chy kraiova ideolohiia? [Polish nobility in Right-Bank Ukraine at the beginning of the 20th century: national idea or regional ideology?]. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, 12, 186-206 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1906). Z bizhuchoi khvyli [From the running wave]. Kyiv [in Ukrainian].

Jasiewicz, K. (1999). Europa nie prowincjonalna: Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rz. w latach 1772-1999. Warszawa: Londyn [in Polish].

Kieniewicz, S. (1996). Historia Polski 1795-1918. Warszawa [in Polish].

Konopczyński, W. (1995). Historia polityczna Polski 1914-1939. Warszawa [in Polish].

Korzeniowski, M. (2009). Za Złotą Bramą: działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920. Lublin [in Polish].

Fras, Z. & Staniszewski, A. (1995). Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna [in Polish].

Kulakovskii, P.A. (1907). Polskii vopros v proshlom i nastoyashchem [The Polish question in the past and present]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Lisevych, I.T. (1997). Dukhovno sprahli (dukhovne zhyttia polskoi natsionalnoi menshyny na Naddniprianskii Ukraini v 1864-1917 rr.) [Spiritually thirsty (the spiritual life of the Polish national minority in Transdnieper Ukraine in 1864-1917)]. Kyiv [in Ukrainian].

Lisevych, I.T. (1997). Polska natsionalna menshyna v Naddniprianskii Ukraini (1864-1917) [The Polish national minority in Transdnieper Ukraine (1864-1917)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2, 43-54 [in Ukrainian].

Lisevych, I.T. (1993). U zatinku dvohlavoho orla (polska natsionalna menshyna na Naddniprianskii Ukraini v II pol. XIX – I pol. XX st.) [In the shadow of the double-headed eagle (Polish national minority in Transdnieper Ukraine in the 2nd half of the 19th – 1st half of the 20th centuries)]. Kyiv [in Ukrainian].

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Istorychni ese: u 2 t. [Historical essays: in 2 volumes]. Kyiv [in Ukrainian].

Melnichuk, O., Tsetsyk, Y., & Kizlova, A. (2022). Antypolska diyalnist chornosotentsiv na Volyni na pochatku XX st. [Anti-Polish Activities of Black Hundreds in Volyn at the beginning of the 20th century]. Eminak, 1 (37), 74-85. DOI: 10.33782/eminak2022.1(37).572 [in Ukrainian].

Milyukov, P.N. (1991). Vospominaniya [Memories]. Moskva [in Russian].

Oliper, S.I. (2016). Hromadsko-politychne zhyttia polskoi menshyny Pravoberezhnoi Ukrainy 90-kh rr. ХІХ – na pochatku ХХ st. [Social and political life of the Polish minority of Right-Bank Ukraine in the 1890s – at the beginning of the 20th century] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kamianets-Podilskyi [in Ukrainian].

Paliienko, V.I. (1995). Polska liudnist Livoberezhnoi Ukrainy (z tochky zoru statystyky) [The Polish population of the Left Bank of Ukraine (from the point of view of statistics)]. Vidrodzhennia, 1, 65- 67 [in Ukrainian].

Paliienko, V.I. (1994). Z istorii rozselennia polskoi liudnosti na Pravoberezhnii Ukraini (kriz pryzmu statystyky) [From the history of the resettlement of the Polish population in Right-Bank Ukraine (through the prism of statistics)]. Vidrodzhennia, 12, 67-70 [in Ukrainian].

Pogodin, A.L. (1908). Glavnyie techeniya polskoi politicheskoy mysli (1863-1907) [The main currents of Polish political thought (1863-1907)]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Polishchuk, Yu.M. (2012). Natsionalni menshyny Pravoberezhzhia Ukrainy u konteksti etnichnoi polityky Rosiiskoi imperii (kinets XVIII – pochatok XX st.) [National minorities of the Right Bank of Ukraine in the context of the ethnic policy of the Russian Empire (late 18th – early 20th centuries)]. Kyiv [in Ukrainian].

Samsonowicz, H., Tazbir, J., Łepkowski, T. & Nałęcz, T. (1992). Polska. Losy państwa i narodu. Warszawa [in Polish].

Studnicki, W. (1910). Sprawa polska. Poznań [in Polish].

Tyshkevych, O.V. (2019). I-IV Derzhavni Dumy ta ukrainska sprava (na materialakh hazet Kyivskoho heneral-huberntorstva 1907-1914 rr.) [I-IV State Dumas and Ukrainian affairs (based on the materials of the newspapers of the Kyiv Governorate General 1907-1914)]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Istorychni nauky, 30 (60), 3, 42-48. DOI: 10.32838/2663-5984/2019/3.7 [in Ukrainian].

Zemskyi, Yu. & Trygub, O. (2021). Polska problema u rosiiskii konservatyvnii politychnii dumtsi seredyny XIX st. [The Polish problem in Russian conservative political thought in mid-19th century]. Przegląd Wschodnioeuropejski, XII/1, 11-19. DOI: 10.31648/pw.6458 [in Ukrainian].

Published
31.12.2022
How to Cite
Kuznets, T. (2022). Social and Political Activity of Poles of Uman Povit at the Beginning of the 20th Century in Coverage of ‘Kievlyanin’ Newspaper. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(40), 103-119. https://doi.org/10.33782/eminak2022.4(40).607
Section
Modern History