Professor of Lviv University Ryszard Gansiniec

Keywords: Professor Ryszard Gansiniec, Lviv, The University of Lviv

Abstract

The purpose of the paper is to consider the Lviv period of the life of Professor Ryszard Gansiniec (1888-1958) based on the analysis of historical sources.

Scientific novelty. A number of archival documents were introduced into scientific circulation, which made it possible to find out the conditions in which the scientific and pedagogical activities of Professor Ryszard Gansiniec took place at Lviv University.

Conclusions. Professor Ryszard Gansiniec made a great contribution to the creation of a modern school of classical philology in Lviv. The Lviv period of his life was a quarter of a century and was an important stage of his scientific and pedagogical activity. In addition to working at the university, he also performed various public duties and edited a number of scientific journals. The circle of his scientific interests was quite wide, but he was primarily interested in various aspects of the development of ancient religions, especially ancient Greek religion and magic.

The Second World War prevented the realization of many scientific plans of the scientist. In the difficult realities of wartime, he had to work outside his profession to feed his family, who moved to a safer place as the front line approached. The liberation of Lviv from the German occupation gave hope for the establishment of a peaceful life, the restoration of scientific and pedagogical activities at the University of Lviv.

However, like many other representatives of the Polish and Ukrainian intellectuals, Professor Gansiniec had to go through imprisonment and fight for the return of his home and belongings. Among other things, the scientist's diary was lost, which he had to destroy with his own hands during the search. For a long time, the scientist did not want to leave Lviv for Poland, but he made such a decision when it became obvious that there was no hope of preserving Polish Lviv, and leaving for Poland was the only possibility to reunite with his family. It is obvious that this difficult decision was justified under those conditions and allowed Ryszard Gansiniec to continue his fruitful scientific and pedagogical activities.

References

Amar, T.C. (2015). The paradox of Ukrainian Lviv: a borderland city between stalinists, Nazis, and nationalists. Ithaca; London: Cornell University Press [in English].

Draus, J. (2006). Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1939-1944 [The Jan Kazimierz University in Lviv in the years 1939-1944]. Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, 7, 105-128 [in Polish].

Gaj, B. (2014). Nietolerancja czy apologetyka – quaestio i dyskurs w łacińskiej literaturze Śląska w XVI i XVII wieku [Intolerance or apologetics – quaestio and discourse in the Latin literature of Silesia in the 16th and 17th centuries]. In Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne. Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 93-104 [in Polish].

Ganszyniec, R. (1922). Pas magiczny [Magic belt]. Lwów: Nakładem Towarzystwa Naukowego [in Polish].

Ganszyniec, R. (1924). Pierścień w wierzeniach ludowych starożytnych i średniowiecznych [Ring in ancient and medieval folk beliefs]. Lwów: Nakładem Towarzystwa Ludoznawezego [in Polish].

Gancsiniec, R. (1925). Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie: antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego [The case of numerus clausus and its fundamental significance: academic anti-Semitism as a symptom of social anti-Semitism]. Warszawa [etc.]: Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej; Lwów: Druk. L.S.T.W. [in Polish].

Gancsiniec, R. (1995). Notatki lwowskie 1944-1946 [Lviv notes 1944-1946]. Wrocław [in Polish].

Kalbarczyk, S. (2010). Martyrologia Polaków w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie w latach II wojny światowej [Martyrdom of Poles in the prison on Łąckiego Street in Lviv during World War II]. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 7-8, 108-117 [in Polish].

Kashuba, M. (2020). Pro navchannia na kafedri klasychnoi filolohii y doslidzhennia latynomovnoi spadshchyny profesoriv Kyievo-Mohylianskoi akademii [About studies at the department of classical philology and research of the Latin-language heritage of professors of the Kyiv-Mohyla Academy]. 1 Hrudnia 2020. Retrieved from http://oralhistory.lnu.edu.ua/tag/ganshynets-ryshard [in Ukrainian].

Khoffmann, Kh. (2002). Tadeush Zelinskyi i Rikhard Hansynets yak doslidnyky antychnykh relihii [Tadeush Zelinski and Rihard Hansinets as researchers of antique religions]. Ukrainske relihiieznavstvo, 21, 22-30 [in Ukrainian].

Królczyk, K. (2007). Polscy badacze starożytności na Uniwersytecie Lwowskim (1873-1939) – szkic do portretu [Polish researchers of antiquity at the University of Lviv (1873-1939) – sketch for a portrait]. In Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, Rzeszów. S. 23-46 [in Polish].

Kwiatek, J. & Kwiatek, A. (2012). Profesor Ryszard Gansiniec jako twórca koncepcji nowoczesnej edukacji humanistycznej [Professor Ryszard Gansiniec as the architect of Modern humanistic education]. In Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. Tom 1. Kraków: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. S. 71-90 [in Polish].

Łanowski, J. (1958). Ryszard Gansiniec 6.III.1888 – 8.III.1958. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 3, 629-637 [in Polish].

Lewartowicz, A. (2014). Przegląd Klasyczny [Classic Review]. Meander, 69, 141-161 [in Polish].

Nowak, R.F. (2021). Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach ukraińskiej SRS (1944-1946) [The Union of Polish Patriots in the western oblasts of the Ukrainian SSR (1944-1946)]. Łódź–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej [in Polish].

Petrechko, O. (2012). Profesor Lvivskoho universytetu Ivan Ivanovych Veitskivskyi [Professor of Lviv University Ivan Ivanovych Veitskivskyi]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu, 14-15, 296-304 [in Ukrainian].

Rędziński, K. (1999-2000-2001). Oświata i szkolnictwa polskie we Lwowie w latach 1939-1941 [Polish education and schools in Lviv in the years 1939-1941]. Prace Naukowe. Pedagogika, 8-9-10, 701-711 [in Polish].

Shvets, N.P. & Yakymovych, B.Z. (2007). Ryshard Ghanshinets. Encyclopedia of Modern Ukraine (Vol. 7). Retrieved from https://esu.com.ua/article-25496 [in Ukrainian].

Turasiewicz, R. (2000). Ryszard Gansiniec (1888-1958). In Złota księga Wydziału Filologicznego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 385-397 [in Polish].

Rudnytska, M. (Ed.). (1958). Syzyfova pratsia profesora [Professor’s labor of Sisyphus]. In Zakhidnia Ukraina pid bolshevykamy IX.1939-VI.1941 = Western Ukraine under Bolsheviks. New York: Shevchenko Scientific Society in the USA, 186-191 [in Ukrainian].

Vakarchuk, I.O. (Ed.) (2011). Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [Encyclopedia. Ivan Franko National University of Lviv]. Vol. 1. Lviv [in Ukrainian].

Published
31.12.2022
How to Cite
Petrechko, O., & ТsymbalT. (2022). Professor of Lviv University Ryszard Gansiniec. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (4(40), 166-179. https://doi.org/10.33782/eminak2022.4(40).613
Section
Modern History