Національна пам’ять і менталітет в інформаційній війні

  • Bohdan Chornomaz Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини http://orcid.org/0000-0003-0588-8531
Ключові слова: інформаційна війна, школа «Нові історики», історична пам’ять, менталітет, агресія, асиміляція, русифікація, психологічні подразники

Анотація

Автор концентрує увагу на тому, що Україна на даний час знаходиться у стані гібридної війни. Оскільки складовою гібридної агресії є агресія інформаційна, то цьому аспекту російсько-українського протистояння приділена особлива увага. Автор переконливо доводить, що головною ціллю російської інформаційної агресії є українська історична пам’ять, яка є складовою формування українського менталітету. У статті сказано про ступінь наукового розпрацювання теми української ментальності. Подаються назви опублікованих праць, які з’явились серед українських наукових і депонованих видань. На конкретному прикладі автор дослідив особливості технологій, які застосовує Росія для просування інформаційної агресії проти України. Автор звертає увагу на те, що українські історики розцінюють історичну пам’ять як інформаційну зброю довготривалої та сповільненої дії.

Посилання

Берк П., ред. Нові перспективи історіописання. Київ: Вид-во «Ніка-Центр», 2004. 379 с.

Берк П., ред. Нові підходи до історіописання. Київ: Вид-во «Ніка-Центр», 2010. 367 с.

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Київ: «Академвидав», 2007. 697 с.

Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. Львів: Вид-во «Червона калина», 1992. 341 с.

Інтерв’ю Михайла Вінницького і Любов Голоти на радіо «Свобода» 10 січня 2010 року у передачі «Чи захищає Україна свою національну пам’ять?»

Маняк В., Коваленко Л. Голод 33. Народна книга-меморіал. Київ: Вид-во «Радянський письменник», 1991. 583 с.

Мінк Ж., Неймайєр Л. Європа та її болісні минувшини. Київ: Вид-во «Ніка-Центр», 2009. 369 с.

Міжнародна наукова конференція «Світовий досвід збереження культурно- історичних цінностей в умовах глобалізації» 27 березня 2013 р. Прес-реліз.

Медвин в огні історії (Історико-мемуарні нариси, оповідання). Київ: ВЦ «Просвіта». 2000. 80 с.

Нагорна Л. Історичний процес та історична пам’ять: влада стереотипів // Історичний журнал. 2010. Число 1-3. С. 3-13.

Петренко В. Українська національно-демократична революція: До питання про роль інституту «ответчиков» у придушенні селянського повстанського руху на Київщині в 1920-1924 рр. // Доба: часопис (Черкаси). 1998. Число 1. С. 39-46.

Приказ № 2 // Національний музей історії України. Фондосховище. Документ РД 8965.

Стражний О. Український менталітет: ілюзії – міфи – реальність. Київ: Вид-во «Книга». 2009. 366 с.

Юрій М. Етногенез та менталітет українського народу. Чернівці: Відділ поліграфії Чернівецького ЦНТІ, 1997. 169 с.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Chornomaz, B. (2018). Національна пам’ять і менталітет в інформаційній війні. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 79-86. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/65
Розділ
Історія України