Authors’ Geography of Journal ‘Kwartalnik Historyczny’ (1887-1914)

Keywords: journal ‘Kwartalnik Historyczny’, authors’ geography, scientific periodicals, Polish historiography

Abstract

The purpose of the research paper is to uncover the mechanisms of formation and dynamics of changes in the group of authors of the journal ‘Kwartalnik Historyczny’ in terms of their geographical localization from 1887 to 1914.

The scientific novelty of the study is in the fact that for the first time, based on source materials (reports of meetings of the Historical Society, editorial materials, correspondence, scientific research), the transformation of the authors’ geography of the ‘Kwartalnik Historyczny’ journal during the first period of its activity in Lviv has been analyzed.

Conclusions. Processes of institutionalization of Lviv’s historiographic environment at the end of the 19th century caused the creation of the first Polish organization of professional historians – the Historical Society and the journal ‘Kwartalnik Historyczny’. Despite its distinct regionalism, which was declared in its objectives and expressed in the studied issues, the need to keep abreast of scientific life actualized the problem of attracting authors from outside Halychyna to cooperate with the journal, which was difficult from a logistical and financial side. The result of the editorial policy was that in the first period of the journal’s existence, the works of over three hundred authors were published on its pages. Of them, 83% of researchers worked in Halychyna, and 17% represented Polish lands under the rule of Russia and Prussia, and foreign groups of researchers.

Generalized information on the authors’ geography of the collaborators of the journal in the pre-war period was as follows: half of the collaborators of the ‘Kwartalnik Historyczny’ were from Lviv, one-third from Krakow, one-fifth from Warsaw, and other localities. This allows us to state that the print periodical was not only a moderator of Lviv researchers of the past but also ensured the intellectual cooperation of all Polish researchers who worked in European academic centers, and their colleagues from other national environments.

References

Barwiński, E. (1937). Towarzystwo Historyczne 1901-1914. Kwartalnik Historyczny, 51, 19-40 [in Polish].

Brzozowski, S. (1987). Warunki rozwoju nauki polskiej w kraju (1860-1918). In Jaczewski, B. (Ed.). Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku (Organizacje i instytucje). Wrocław: Ossolineum, pp. 13-57 [in Polish].

Galos, A. (1990). Powstanie Towarzystwa Historycznego i jego organu naukowego. In Kuczyński, S.K. (Ed.). Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, pp. 89-90 [in Polish].

Kolbuszewska, J. (2007). Twórczość recenzyjna Tadeusza Korzona na łamach «Kwartalnika Historycznego». Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., 5, 255-266 [in Polish].

Kondracki, T. (1990). Ksawery Liske i początki Polskiego Towarzystwa Historycznego. In Kuczyński, S.K. (Ed.). Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, pp. 77-84 [in Polish].

Lazurko, L. (2010). Chasopys «Kwartalnik Historyczny» i rozvytok polskoi istoriohrafii ostannoi chverti XIX – pershoi polovyny XX st. [«Kwartalnik Historyczny» Journal and the Development of Polish Historiography in the Last Quarter of the 19th and the First Half of the 20th Century]. Drohobych [in Ukraine].

Lazurko, L. & Dikhtiievskyi, P. (2021). From ancient times to Rzeczpospolita: history of the Polish state in the reception of the journal «Kwartalnik Historyczny» (1887-1939). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 19, 77-86. DOI: 10.24919/2519-058X.19.233832 [in English].

Lazurko, L. & Hubytskyy, L. (2022). Polski istoryko-heohrafichni studii u retseptsii avtoriv chasopysu «Kwartalnik historyczny» (kinets XIX – pochatok XX st.) [Polish Historical and Geographical Studies at Reception of Journal ‘Kwartalnik Historyczny’ Authors (end of the 19th – the beginning of the 20th century)]. Eminak, 3 (39), 81-94. DOI: 10.33782/eminak2022.3(39).592 [in Ukraine].

Manteuffel, T. & Serejski, M. (1957). Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1956). Przegląd Historyczny, 48/1, 7-10 [in Polish].

Maternicki, J. (1996). Geografia członkowska Polskiego Towarzystwa Historycznego w okresie międzywojennym. In Szlakami przeszłości i czasów współczesnych. Księga ofiarowana Profesorowi L. Mokrzeckiemu. Gdańsk, 145-153 [in Polish].

Maternicki, J. (1996). Miejsce i rola «Kwartalnika Historycznego» w dziejach historiografii polskiej. In Historia jako dialog. Rzeszów, 273-290 [in Polish].

Maternicki, J. (1999). Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej. Rzeszów [in Polish].

Maternicki, J. (2005). Polskie szkoły historyczne we Lwowie w XIX w. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. III. Rzeszów, 31-39 [in Polish].

Nowacki, R. (1998). Oswald Balzer (1858-1933). Opole [in Polish].

Papée, F. (1937). Towarzystwo Historyczne 1886-1900. Kwartalnik Historyczny, 51, 3-18 [in Polish].

Ruda, O. (2004). Ukrainska tema na storinkakh lvivskoho chasopysu «Kwartalnik Historyczny» («Istorychnyi kvartalnyk») v 1887-1914 rr. [Ukrainian theme in the pages of the Lviv journal «Kwartalnik Historyczny» in 1887-1914]. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky, 13, 308-321 [in Ukrainian].

Ruda, O. & Pih, O. (2012). Retsenziina diialnist Myrona Korduby na storinkakh «Kwartalnika Historycznego» («Istorychnoho kvartalnyka») [Myron Corduba’s review activity on the pages of «Kwartalnik Historyczny» («Historical Quarterly»)]. In Ukraina-Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist. Lviv, pp. 141-152 [in Ukrainian].

Sereda, O. (1992). Spivrobitnytstvo Ivana Franka z «Tovarystvom istorychnym» u Lvovi [Cooperation of Ivan Franko with the Historical Society in Lviv]. Ukrainske literaturoznavstvo, 56, 137-145 [in Ukrainian].

Śreniowska, K. (1960). Śreniowska K. Uwagi o nauce historzcynej polskiej w latach 1887-1900 w świetle «Kwartalnika Historzcynego». Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I. Z. 15, 153-163 [in Polish].

Telvak, V. & Yanyshyn, B. (2015). Rozvytok naukovoho zhyttia u provintsiinykh mistakh Halychyny naprykintsi XIX – na pochatku XX st. (na prykladi diialnosti Istorychnoho tovarystva u Lvovi) [The development of scientific life in the provincial towns of Galicia at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. (on the example of the activity of the Historical Society in Lviv)]. Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st., 24, 208-219 [in Ukraine].

Telvak V. & Yanyshyn B. (2021). «Geschichte des Ukrainischen (Ruthenischen) volkes» of Mykhailo Hrushevsky in the discussions of the beginning of the XXth century. Studia Historica Nitriensia, 25 (1), 71-90 [in English].

Telvak, V. (2005). «Kwartalnik Historyczny» – fenomen instytutsii (kinets XIX – pochatok XX st.). [«Kwartalnik Historyczny» – a phenomenon of the institution (late 19th – early 20th Century)]. Eidos, 1, 317-332 [in Ukrainian].

Telwak, W. & Łazurko, L. (2013). Ukrainika na łamach «Kwartalnika Historycznego» w okresie międzywojennym. In Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. R. LVIII. Kraków: wyd. Secesja, 239-255 [in Polish].

Toczek, A. (2005). Czasopiśmiennictwo historyczne we Lwowie (1867-1918). In Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. III. Rzeszów, 175-198 [in Polish].

Published
10.11.2023
How to Cite
Lazurko, L., & ТsymbalT. (2023). Authors’ Geography of Journal ‘Kwartalnik Historyczny’ (1887-1914). Eminak: Scientific Quarterly Journal, (3(43), 52-66. https://doi.org/10.33782/eminak2023.3(43).658
Section
Modern History