Нормативно-правове забезпечення та проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

  • Liudmyla Khryaschevska Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0003-2611-0817
Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, соціальний захист, учасники антитерористичної операції, проблеми, бойові дії, адаптація

Анотація

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Доведено, механізм державного управління системою соціального захисту учасників АТО потребує вивчення та вдосконалення. Існуючим масивом нормативно-правових актів, навіть галузевих, урегульовано не всі питання, що стосуються соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, серед яких виникає багато проблемних. З’ясовано проблемні питання, вироблено пропозиції по усуненню недоліків і прогалин у чинному законодавстві стосовно соціального захисту учасників АТО.

Посилання

Базилюк П.В. Соціальний захист населення. Київ: Знання, 1992. 132 с.

Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. Київ: Академія, 2003. 107 с.

Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи: навч.-наук. видання / авт. кол.: В.А. Скуратівський, В.П. Трощинський, П.К. Ситник та ін. Київ: Львів НАДУ, 2012. 368 c.

Соціальний захист населення: монографія / [авт. кол.: І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.Ф. Новікова та ін.]; за ред. М.В. Вакуленка, М.К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2009. 184 с.

Солдатенко М.О. Соціальний захист за державними стандартами // Соціальний захист :щомісяч. інформ. та наук.-вироб. журн. 2006. № 10. С. 30-32.

Шевчук П. Соціальна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. Л. Кирієнко. Львів: Світ, 2005. 400 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Khryaschevska, L. (2018). Нормативно-правове забезпечення та проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 87-91. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/66
Розділ
Історія України