Процес формування міжнародної концепції захисту та повернення історико-культурних цінностей за наслідками Другої світової війни

  • Volodymyr Tsariuk Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-0737-9039
Ключові слова: історико-культурні цінності, культурна спадщина, Конвенція, ЮНЕСКО

Анотація

У статті досліджується процес формування міжнародної концепції захисту та повернення історико-культурних цінностей після завершення Другої світової війни. Наслідки Другої світової війни не стали відправною точкою для створення міжнародної концепції охорони культурної спадщини. Вказана проблема широко обговорювалась на міжнародному рівні починаючи ще з ХІХ ст. Проте, спричинені Другою світовою війною збитки не сумірні зі збитками жодної з війн. Під випливом розуміння тих величезних втрат, яких зазнала світова спільнота, зокрема у сфері культури, ідеї захисту культурних надбань набули нової хвилі розвитку. Поряд з цим, аналізується зміст і значення Конвенцій ООН, прийнятих під егідою ЮНЕСКО та ратифікованих країнами-членами ООН, в аспекті їх впливу на охорону та збереження культурної спадщини світу.

Посилання

Аки А.Д. Гаагская конвенция – первый международный документ в защиту памятником истории и культуры: Охрана наследия за рубежом: опыт прошлого и современные проблемы. Москва: РНИИ культурного и природного наследия, 1995. 144 с.

Акуленко В.И. Реституция культурных ценностей в правовом поле Пакта Рериха // Рериховское наследие: труды междунар. науч.-практ. конф. Т. 1: Сб. научных работ. Санкт-Петербург, 2002. С. 8-16.

Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей. Москва: Междунар. отношения, 1979. 192 с.

Древаль Ю.Д. Діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної спадщини. URL: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/4/02.pdf

Літовченко В.В. Трансформація концепції збереження культурної спадщини людства у міжнародних відносинах // Вопросы духовной культуры. Исторические науки. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/93043/37Lytovchenko.pdf?sequence=1

Спиридонова Ю.В. Генезис международной охраны культурного наследия в 1930-е гг. // Философия и культура. 2013. № 4. С. 546-557. DOI 10.7256/1999-2793.2013.04.13

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Tsariuk, V. (2018). Процес формування міжнародної концепції захисту та повернення історико-культурних цінностей за наслідками Другої світової війни. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 100-104. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/68
Розділ
Всесвітня історія та міжнародні відносини