Політична ідеологія: сутність, функції та чинник міжнародної політики

  • Anatoliy Kolisnichenko Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0001-7226-736X
Ключові слова: ідеологія, політична ідеологія, функції, міжнародна політика, політичний процес, фактор, система, держава, політична течія, партія, концепція

Анотація

У статті викладена історія й еволюція терміну «ідеологія» на основі праць учених різних країн. Особлива увага приділяється аналізу поняття політична ідеологія та проаналізована роль світової політики у контексті глобалізаційних процесів. Запропоновано класифікацію ідейно-політичних концепцій та їх взаємний вплив у політичному процесі. Розкритий зміст і функції найбільш впливових ідеологічних систем, які складають фундамент політичної ідеології. Досліджено моделі розробки політичної ідеології та їх використання у демократичних і тоталітарних системах. Зазначено на фактори, які впливають на політичний процес у країнах з демократичними традиціями й у країнах, де не завершено процес модернізації політичних систем.

Посилання

Антуан де Трасі. Елементи ідеології // Філософія політики. Хрестоматія в 4-х т. Т. 3. Київ, 2003.

Бжезінський Зб. Велика шахова дошка. Володарювання Америки і його геостратегічні імперативи // Філософія політики. Хрестоматія в 4-х т. Т. 4. Київ, 2003.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Москва: Наука, 1998. 72 с.

Волков Ю. Политическая идеология современной России. Ростов н/Д, 1998.

Ігнатенко А. Ислам и политика. Москва, 2004.

Киреев В., Лебедев В. Демократия без суверенитета не существует // Свободная мысль. 2008. №9. С. 67-72.

Кузнецов В. Идеология: Учебник. Москва, 2005.

Ланда Р. Политический ислам. Москва: Наука, 2005.

Лукин В. Глобальная роль и европейская идентичность // Россия в глобальной политике. Хрестоматия. Т. 6. Москва, 2008.

Макаренко В.П. Главные идеологии современности. Ростов-н/Д: Феникс, 2000.

Малашенко А. Исламская альтернатива и исламский проект. Москва, 2006.

Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. Москва, 1994. С. 95-260.

Матц У.Идеология как детерминанта в эпоху модерна // Полис. 1992. № 1-2. С. 130-142.

Мельник В.А. Политические идеологии. Минск, 2009.

Мирський Г. Исламский фундаментализм, суниты и шииты. Москва: Наука 2008.

Мельвиль А.Ю. Политология. Учебное пособие. Москва, 2005.

Паретто В. Социалистические системы // Теоретическая социология. Антология. В 2 ч. / Составление, научная редакция, предисловие С.П. Баньковская. Т.1. Москва: Книжный Дом «Университет», 2002.

Славин Б. Россия в поисках идеологии // Свободная мысль. 2008. № 5. С. 21-34.

Стиглиц Дж. Глобализация. Москва: Мысль. 2003.

Сирота Н.М. Идеологии и идеологические течения: классическое наследие и современность. Санкт-Петербург: Знание, 2009.

Фишман Л.Г. Политический мир и идеология: «опасное сближение»? // Полис. 2006. № 4. С. 74-86.

Шварцмантель Дж. Ідеологія і політика / Пер. з англ. І. Лащинського. Харків. 2009.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Kolisnichenko, A. (2018). Політична ідеологія: сутність, функції та чинник міжнародної політики. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 126-131. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/72
Розділ
Всесвітня історія та міжнародні відносини