Єврейські міжнародні та міжконтинентальні міграції кінця ХІХ – першої половини ХХ століття за матеріалами зарубіжних видань

  • Marianna Lasinska Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-6852-4850
Ключові слова: єврейські поселенці, перша та друга алія, бібліографія, міжконтинентальна та міжнародна міграція

Анотація

Наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. єврейські міжконтинентальні міграції стали одним з центральних аспектів політичного, економічного, культурного та соціального розвитку світу, що змінювався. Стислий огляд зарубіжної літератури щодо єврейських міжнародних і міжконтинентальних міграцій упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. свідчить про те, що дана тема знаходиться ще далеко від свого вирішення і вимагає подальшої розробки та нових розвідок.

Посилання

Ласінська М.Ю. Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв за працею «Волтера Ф. Вілкокса “Інтернаціональні міграції”». Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць: Історичні науки. Вип. 3.37 (105). Миколаїв: МНУ, 2013. С. 170-174.

Ласінська М.Ю. Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв у ХІХ ст. за працями В.В. Оболенського (Осинського). Наукові праці: Науково-методичний журнал. 2014. Т. 227. Вип. 215. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2014. С. 77-82.

Ласінська М.Ю. До питання історіографії та історії міжконтинентальних міграцій єврейського населення з українських земель (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.). Історичні Мідраші Північного Причорномор’я. Миколаїв: Видавець П.М. Шамрай, 2015. Т. ІІ. С. 16-26.

Ласінська М.Ю. Еміграція єврейського населення з українських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник. 2015. № 1-2 (10) (січень-червень). С. 50-60.

Ласінська М.Ю. Життя у США євреїв-емігрантів з Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). За Чарльзом Бернхеймером. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. Вип. V. Т. ІІ. Миколаїв: Типографія Шамрай, 2016. С. 122-129.

Ласінська М.Ю. До питань вивчення міжконтинентальних міграцій євреїв Півдня України (ХІХ – на початку ХХ ст.). Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. Вип. VІ. Миколаїв: Типографія Шамрай, 2017. С. 295-300.

Ласінська М.Ю. До питання бібліографії досліджень міжконтинентальних та міжнародних єврейських міграцій наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. Вип. VІІ. Т. ІІ. Миколаїв: Типографія Шамрай, 2018. С. 93-102.

Alroey G. An unpromising Land: Jewish migration to Palestine in the early twentieth century. Stanford, California: Stanford University Press, 2014. P. 1-20.

Benjamin Ben M. The Jewish Question. Its sure, easy, and immediate solution. Manchester, 1909. 9 p.

Jewish migration to South Africa: The records of the Poor Jews’ Temporary Shelter, 1885-1914 / edited by Aubrey N. Newman, Nicolas J. Evans, J. Graham Smith, Saul W. Issroff. London: Courtesy of the Jewish Museum, 2006. 500 p.

Lasinska M. Intercontinental and International Jewish Migrations at the End of the Nineteenth and Beginning of the Twentieth Centuries: The Historiography of the Problem. The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies «On the Move: Migration and Diasporas» (Nov 29th – Des 1st 2018 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia). ELM Scholarly Press Tartu 2018. P. 60-61.

Memorandum. Freeland League for Jewish territorial colonization for the consideration of the delegates at the international refugees conference at Evian. London, 1938. 7 p.

Parkers J.W. How Russian Jews came to the West. Toronto, Canada: The Committee on Jewish-Gentile Relationships, 1938. 16 p.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Lasinska, M. (2018). Єврейські міжнародні та міжконтинентальні міграції кінця ХІХ – першої половини ХХ століття за матеріалами зарубіжних видань. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 138-143. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/74
Розділ
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни