Науково-організаційні засади розвитку качківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття

  • Viktoria Melnyk Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0003-2491-757X
Ключові слова: птахівництво, качківництво, селекція, утримання, годівля, інкубація, виробництво м’яса

Анотація

Метою даного дослідження є узагальнення науково-організаційних основ розвитку качківництва в Українській РСР у другій половині ХХ ст. Доведено вагому роль у розробленні наукових засад розвитку галузі вчених Українського науково-дослідного інституту птахівництва, зусиллями яких виведено українську породну групу качок, розроблено основні способи їх вирощування в умовах екстенсивного й інтенсивного ведення галузі. Розкрито здобутки виробничих підрозділів, зокрема провідних птахофабрик, племінних господарств і репродукторів, з виробництва продукції качківництва.

Методологія дослідницького пошуку ґрунтується на комплексному використанні загальнонаукових, структурно-функціональних та історичних методів, широкій джерельній базі.

Посилання

Анализ производственно-финансовой деятельности производственных объединений, птицефабрик и птицесовхозов треста «Киевптицепром» за 1976 год. Киев, 1977. 75 с.

Божко П.Е., Сенников А.А. Производство утиного мяса в совхозе «Яготинский». Москва: Колос, 1965. 152 с.

Васютин А.А. Инкубация яиц водоплавающей птицы на Краснолиманской ИПС // Птицеводство. 1958. № 3. C. 20-21.

Дахновський М.В. Використання качками кормових ресурсів мілководдя морськитх і прісних водойм // Підвищення продуктивності птахівництва (матеріали сесії). Київ: Видавництво УАСГН, 1960. С. 65-78.

Кадура М.І., Пономарьова Ж.В., Шищенко Є.П. Виробництво качиного м’яса на інтенсивній основі. Київ: Урожай, 1988. 96 с.

Кириченко Н. Птицеводство Одесской области // Птицеводство. 1979. №10 С.4-7.

Князева А.П. Прединкубационное подогревание утиных яиц // Птицеводство. 1956. № 2. С. 36-39.

Ковацкий Н.С. Новое в промышленном утководстве. Москва: ВО «Агропромиздат», 1988. 93 с.

Ковацкий Н. Отраслевой стандарт на откорм утят // Птицеводство. 1984. № 4. С. 24.

Крупный резерв производства мяса // Птицеводство. 1976. № 5. С. 15.

Мельник В.В. Науково-організаційні засади розвитку індиківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття // Гілея: науковий вісник, зб. наук. праць. 2018. Вип. 135 (№ 8). C. 67-71.

Мельник В.В. Науково-організаційні засади розвитку гусівництва в УРСР у другій половині ХХ століття // Вісник аграрної історії: наук. журнал. 2018. Вип. 23-24. C. 282-289.

Методические рекомендации по совершенствованию технологии производства мяса уток. Харьков, 1986. 25 с.

Овчаренко Н.И. Обмен опытом птицеводов Запорожья // Птицеводство. 1955. № 3. С. 40.

Передовые птичницы // Птицеводство. 1961. № 1. С. 23.

Пилипчук Р., Маценко И. Что дают производству племзаводы Украины // Птицеводство. 1984. № 10. С. 19-20.

Победители Всесоюзного социалистического соревнования // Птицеводство. 1988. № 5. С. 2-3.

Пономарева Ж. Подготовка ремонтных утят к яйцекладке // Птицеводство. 1991. № 6. С. 22-23.

Производственно-экономические показатели птицеводческих предприятий за 1990 год // Птицеводство. 1991. № 6. С. 2-4.

По следам выступлений журнала «Птицеводство» // Птицеводство. 1951. № 11. С. 31.

Тараповский В., Шульц Д., Черкащенко М. Производственно-научная система «Медео» // Птицеводство. 1990. № 11. С. 8-10.

Третьяков Н.П. Научно-исследовательская работа в СССР по птицеводству и перспективы дальнейшего ее развития // Птицеводство. 1954. № 1. C. 7-12.

Шульга Г.М. Выращивание и откорм утят на птицекомбинатах // Птицеводство. 1956. № 4. С. 26-27.

Шищенко Е.П., Козловский В.В. На сетчатых полах: из опыта работы Новоайдарской птицефабрики треста «Ворошиловградптицепром». Ворошиловград, 1985. 3 с.

Ягодин П.Е. Птицеводство в союзных республиках // Птицеводство. 1951. № 1. С. 8-9.

Якнюнас В.К. Опыт выращивания утят на ИПС // Птицеводство. 1956. № 4. С. 16-18.

Ященко А. Наши резервы // Птицеводство. 1984. № 10. С. 4-6.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Melnyk, V. (2018). Науково-організаційні засади розвитку качківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 177-181. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/81
Розділ
Історія науки і техніки