Василіанське чернецтво крізь призму індивідуальності: внесок української історіографії

  • Ihor Smutok Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-5430-163X
Ключові слова: історіографія, монографія, історія України, чернецтво, монастирі

Анотація

Рецензія на монографію Юрія Стецика «Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739-1783 рр.): просопографічне дослідження» (Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2018. 472 с.)

Посилання

Стецик Ю. Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739-1783 рр.): просопографічне дослідження. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2018. 472 с.

Опубліковано
30.12.2018
Як цитувати
Smutok, I. (2018). Василіанське чернецтво крізь призму індивідуальності: внесок української історіографії. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 188-190. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/86
Розділ
Сторінка рецензента