Vovk, O. (2019). Часопис української еміграції «Тризуб» як джерело вивчення соціокультурних процесів і повсякдення в Україні під владою більшовиків (1920-ті рр.). ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (2(26), 187-194. https://doi.org/10.33782/eminak2019.2(26).305