Yashna, O. (2019). Торговельні контакти населення Мангуп-Кале в V ст. за матеріалами амфор і червонолакової кераміки. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 47-59. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).310