Kazakevych, O. (2019). «Політична кухня» української ідентичності: гастрономічна традиція як чинник націєтворення у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 85-93. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).314