Popelniuk, B. (2019). Вплив кризи полісної системи на характер і напрямок економіки давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), 171-180. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).320