Annenkova, N. (2018). Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), 170-176. Retrieved із https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/79