Maslova, Anastasiia. 2019. Імператорська система іспитів у Стародавньому Китаї як метод запобігання корупції. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, no 3(27) (Жовтень), 181-88. https://doi.org/10.33782/eminak2019.3(27).321.