Annenkova, Nataliya. 2018. Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події. ЕМІНАК: науковий щоквартальник 2 (4 (24), 170-76. https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/79.