Popelniuk, B. (2019) «Вплив кризи полісної системи на характер і напрямок економіки давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е»., ЕМІНАК: науковий щоквартальник, (3(27), pp 171-180. doi: 10.33782/eminak2019.3(27).320.