Annenkova, N. (2018) Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події, ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 2(4 (24), pp 170-176. Available at: https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/79 (Accessed: 22Липень2019).