Fedchenko, Y. Сексуальність і гумор у Давньому Римі: переосмислення та нові варіації. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, no 3(27), Oct. 2019, pp 189-00, doi:10.33782/eminak2019.3(27).322.