Nahirnyi, M. Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав’я: уроки для України. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, no 3(27), Oct. 2019, pp 217-26, doi:10.33782/eminak2019.3(27).325.