Annenkova, N. Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події. ЕМІНАК: науковий щоквартальник, Vol 2, no 4 (24), Dec. 2018, pp 170-6, https://eminak.net.ua/index.php/eminak/article/view/79.