Iндексація

Журнал «Емінак» індексується наступними міжнародними наукометричними базами та зберігається у бібліотечних і довідкових системах:

ERIH PLUS

База метаданих і наукових цитувань Crossref  (з 2019 р.)

Пошукова система і база даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (з 2019 р.)

Політематична база даних статей із періодичних видань Національної парламентської бібліотеки України

Наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща) Impact Factor ICV 2018: 74.57 (з 2015 року)

Наукова електронна бібліотека eLibrary (Російський індекс наукового цитування – РІНЦ, з 2015 року)

Google Scholar (з 2016 року)

Архів журналу розміщується на платформі «Наукова періодика України» в National Library of Ukraine Vernadsky (з 2007 року)

Наукометрична база Open Academic Journals Index (OAJI, Російська Федерація) Impact Factor OAJI 2018: 0.350 (з 2013 року)