Iндексація

Журнал «Емінак» індексується наступними міжнародними наукометричними базами та зберігається у бібліотечних і довідкових системах:

ERIH PLUS

Політематична база даних статей із періодичних видань Національної парламентської бібліотеки України

Наукометрична база Index Copernicus International (Республіка Польща) Impact Factor ICV 2018: 74.57 (з 2015 року)

Наукова електронна бібліотека eLibrary (Російський індекс наукового цитування – РІНЦ, з 2015 року)

Google Scholar (з 2016 року)

National Library of Ukraine Vernadsky (з 2007 року)

Наукометрична база Open Academic Journals Index (OAJI, Російська Федерація) Impact Factor OAJI 2018: 0.350 (з 2013 року)